Orlab Laboratuvar Market

 • USD32,2031 TL
 • EURO34,8717 TL
 • 24-05-2024 16:35:30

Arama Kelimesi
Kategori
 • Mikrobiyoloji
  • Dehidre Besiyerleri, katkı ve hammadde
   • Dehidre Besiyerleri alfabetik
    • A dan B ye kadar
     • A1... den ANA.... ya kadar
     • ANT.. den AZİ... ye kadar
     • BAC... dan BİS... e kadar
     • BİY... den BRA... ye kadar
     • BRİ... den BROL... ya kadar
     • BROM... dan BUFF... a kadar
    • C den D ye kadar
     • CA... dan CE... ye kadar
     • CH... den CO... ye kadar
     • DA... dan DC... ye kadar
     • DE... den DF... ye kadar
     • DH... den DU... ya kadar
    • E den K ya kadar
     • EA... dan EM... ye kadar
     • EN... den ES... ye kadar
     • FA... dan GE... ye kadar
     • GI.. dan KO... ya kadar
    • L den N ye kadar
     • LA.. dan LB... ye kadar
     • LE.. den LY... ye kadar
     • M17.. den MAL... a kadar
     • MAN.. dan MEN... e kadar
     • MI.. dan NU... ya kadar
    • O dan R ye kadar
     • OF.. dan PO... ya kadar
     • PR.. den RV... ye kadar
    • S den T ye kadar
     • SA.. dan SE... ye kadar
     • SI.. dan ST... ye kadar
     • SU.. dan TH... ye kadar
     • TR.. den TS... ye kadar
    • U dan Z ye kadar
     • UN.. den VR... ye kadar
     • WL.. den YG... ye kadar
   • Dehidre Besiyeri Katkıları
    • A... dan C... ye kadar
    • E... den L... ye kadar
    • M... den P... ye kadar
    • R... den Z... ye kadar
   • Dehidre Besiyeri Hammaddeleri
   • Mikroorganizma ve kullanım yerine göre
    • Genel Kullanım
    • Enterobacteriaceae
    • Salmonella
    • Listeria monocytogenes
    • Fungi
    • Clostridium, Campylobacter jejıuni, Anaerobiyosis
    • Diğer patojenler, indikatörler
    • Klinik Mikrobiyoloji, Farmakopi
  • Kullanıma Hazır Besiyerleri
   • Şişede ve Tüpte
   • Petride
    • A---->B
    • C
    • D---->L
    • M
    • N---->Z
  • Su Mikrobiyolojisi
   • Membran Filtreler
    • EZ-Pak Membran Filtre Dispenseri
    • EZ-Pak membran filtreler, tek tek paketli, steril
    • S-Pak membran filtreler, tek tek paketli, steril
    • A0 membran filtreler, 10' luk paket, otoklavlanabilir
    • S0 membran filtreler, 10' luk paket, steril
    • Hidrofobik kenarlı membran filtreler
    • 55-Plus Monitör
   • Besiyerleri, Petri Kutuları ve Pedler
    • Ampul Besiyeri, 2 mL
    • Dehidre besiyeri
    • Petri kutusu ve emici pedler
   • Pompalar, Manifoldlar
    • EZ-Stream vakum pompası
    • Manifold ve aksesuarları, filtre tutucular için
    • Millivac vakum pompası
   • Microfil Filtrasyon Sistemi
    • Microfil Filtrasyon Sistemi ana parçaları
    • Microfil Filtrasyon Sistemi yedek parça ve aksesuarları
    • Microfil huni + EZ-Pak membran filtre
    • Microfil huni + S-Pak membran filtre
    • Microfil V/S huni
   • İnkübatör, Sterilizatör, Su Test Kiti
    • İnkübatör ve aksesuarları
    • Sterilizatör
    • Su test kiti
   • Su Numune Alma Şişesi, Plastik
    • Hacim 125 ml
     • Sodyum Tiyosülfat’lı
     • Boş
    • Hacim 250 ml
     • Sodyum Tiyosülfat’lı
     • Boş
    • Hacim 500 ml
     • Sodyum Tiyosülfat’lı
     • Boş
     • 100 °C’ye dayanıklı
    • Hacim 1000 ml
     • Sodyum Tiyosülfat’lı
     • Boş
   • Soğuk Taşıma Çantası, Numune Şişeleri için
  • Sarf Malzemeler
   • Petri Kutuları
    • Plastik PS
    • Cam
    • Petri Standı
   • Özeler
   • Kültür Tüpleri
   • Eküvyon Çubukları, Drigalski Spatülü
    • Eküvyon Çubuğu (Swab)
    • Drigalski Spatülü
   • Eliza Plakları ve Kapakları, İnkübatör Bantları
   • Otoklav Poşetleri
  • Hava Örnekleme ve Hijyen Kontrol Sistemleri
   • Contact Slide; Yüzey ve Sıvı Testleri için, Envirocheck®
   • Su Analiz Kiti, ReadyCULT®
   • Hijyen Test Stribi, HY-RISE®
   • Mini İnkübatör, CULTURA®
   • Hijyen Monitör Sistemleri
   • Hava Örnekleme Cihazı, MAS-100 Eco®
   • Aktif ve Pasif Hava Örnekleme için, Envirocheck® Settle plates
   • Contact Plates; Yüzey Testi için, Envirocheck®
    • Genel Kullanım
    • Steril Odalar ve İlaç Üretim Tesisleri
   • yüzey sıvı örnekleme
    • Swap ve Örnekleyiciler
   • Hava Örnekleme Sistemi
    • M Air T hava örnekleme sistemi
    • M Air T hava örnekleme sistemi besiyeri kasetleri
    • M Air T hava örnekleme sistemi test seti
   • Hızlı Mikrobiyal Sayım Sistemi, SimPlate®
  • Gıda Mikrobiyolojisi
   • Sektöre Göre
    • Alkolsüz İçecekler
     • Bacillus
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
     • Lactic Acid Bacteria
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Ambalaj Malzemesi
     • Toplam Aerobik Bakteri
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Toplam Küf-maya
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Baharatlar
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Antibiotic resedius
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • Doğrulama
    • Bira Fabrikası
     • Bacillus
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Latobacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
     • Moulds
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Deniz Ürünleri
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Aeromonaden
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lipoloytic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Plesiomonas
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Pseudomonas
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Shigella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Vibrio
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yersenia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Et Ürünleri
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Antibiotic resedius
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Camphylobacter
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactobacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lipoloytic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Moulds
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Pseudomonas
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Shigella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Streptococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yersenia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Isı ile işlenmiş gıda
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lipoloytic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Moulds
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Konserve Gıda
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Fungi (heat resistance)
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Meyve Suları
     • Bacillus
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Latobacillus
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
     • Moulds
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
    • Mısır Gevrekleri
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Moulds
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
    • Sebzeler
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Clostridia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli/E. coli 0157
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactobacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Moulds
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Plesiomonas
      • Örnek hazırlama, seyreltme
     • Pseudomonas
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Shigella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Örnek hazırlama, seyreltme
    • Yumurta Ürünleri
     • Aerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Anaerobic Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Bacillus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Camphylobacter
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Coliforms, E. coli
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterobacteriaceae
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Enterococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Lactic Acid Bacteria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Listeria
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
      • Doğrulama
     • Moulds
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Salmonella
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Staphylococcus
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yeasts
      • Seçici olmayan, seçici zenginleştirme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
     • Yersenia
      • Örnek hazırlama, seyreltme
      • İzolasyon, tanımlama, sayım
   • Mikroorganizmalara göre
    • Enterobacteriaceae
     • Koliform Grup Bakteriler
     • Fekal Koliformlar
     • E. coli
     • E.coli O157:H7
     • Enterobacter sakazakii
     • Toplam Enterobacteriaceae
     • Salmonella
     • Shigella
    • Fungi
     • Genel
     • Patojenik Fungi
    • Anaeroblar
     • Genel
     • Clostridium perfringens
     • Clostridium tyrobutyricum
    • Diğer Besiyerleri ve Katkılar
     • Listeria monocytogenes
     • Staphylococcus aureus
     • Bacillus cereus
     • Enterokoklar
     • Pseudomonas
     • Campylobacter
     • Mycobacterium
     • Brucella
     • Yersinia enterocolitica
     • Vibrio parahaemolyticus
     • Aeromonas hydrophila
     • Alicyclobacillus
     • Laktobasiller
     • Laktik Streptokoklar
     • Proteolitik Bakteriler
     • Meyve Sularında (özellikle turunçgillerde) Aside Dirençli Mikroorganizmalar
     • Özel Amaçlı Besiyerleri
     • Farmakopi Besiyerleri
  • Anaerobik Sistemler
   • Anaerobik İnkübasyon Sistemleri, Anaerocult®
   • Mikroaerofilik/Kapneik Mikroorganizmalar
  • Hızlı Tanımlama Kitleri
   • Hızlı Test Kitleri, Singlepath®
  • Klinik Mikrobiyoloji
  • Farmasötik-Kozmetik Mikrobiyolojisi
   • Sterilite Testi
    • Steritest Sistem
    • Steritest Equinox sistem
    • Steritest EZ sistem
    • Sterilite testi besiyeri ve yıkama sıvıları
    • Sterisure filtre aparatı, sterilite testi için
    • Hidrofobik kenarlı membran filtreler
    • Manifold ve aksesuarları, sterilite testi için
   • Milliflex® Membran Fitre Sistemi
    • Milliflex vakum pompası ve adaptörleri
    • Milliflex vakum pompası aksesuarları
    • Milliflex huni
    • Milliflex sistem aparatları
    • Milliflex besiyeri kasetleri
    • MilliSnap sistem
    • Milliflex Quantum Hızlı Tespit sistemi
    • Milliflex Rapid Mikrobiyoloji Tespiti ve Sayımı Sistemi
   • Online Filtrasyon Sistemi
    • MicropreSure Online filtrasyon sistemi monitörleri
    • MicropreSure temiz örnekleme vanası
    • MicropreSure vana çıkış adaptörleri
   • Mikoplazma için Örnek Hazırlama ve Tanımlama Sistemleri
    • MilliPrep Örnek Hazırlama Seti-Mikoplazma için
    • MilliPROBE sistem,Mikoplazma için
    • MTC-NI sistem
  • Tüm Ürünler
 • Mikroskopi / Histoloji
  • Lam ve Lameller
   • Lameller
    • Lamel A Kalite standart kalınlık (no 1)
     • Lamel Kare/dikdörtgen
     • Lamel Yuvarlak
     • Lamel Silikonlu (hidrofobik) Kare/Yuvarlak
    • Lamel A Kalite Diğer
     • Lamel Yüksek performanslı mikroskoplar için no 1,5
     • Lamel Diğer Kalınlıklarda
     • Lamel hücre sayım lamları için
    • Lamel Penset ve aksesuarları
    • Lamel, Thoma (Hemositometre / Sayım Lamı için)
   • Lamlar
    • Lam Standart
    • Lam A Kalite Renkli
     • Kesme
     • Kesme, Alüminyum Ambalajda
     • Traşlı
     • Traşlı, Alüminyum Ambalajda
    • Lam Adezivli
     • Lam Buzlu Histobond
     • Lam Renkli Histobond +
     • Lam Renkli Histobond+S pozitif Yüklü
     • Lam Histobond cihaz ile kullanım için özel
     • Lam LCP Sandwich Set membran protein için
     • Lam adeziv set, canlı hücre için
    • Çukur Lamlar
     • Standart
     • Boyama için
     • Kan Grubu Tayini için
     • Boerner Modeli
     • Mikroflokülasyon için
    • Baskılı lamlar
     • Standart
     • Teflon Kaplı
      • Mavi
      • Beyaz
      • Yeşil
      • Kırmızı
      • Siyah
    • Lam özel ebat ve kalınlık
     • Kalınlık 1.1 mm
     • Ebat 76x52 mm
     • Kağıtlı
     • 72'lik Özel Ambalajda
    • Kalem Lam için
  • Sayım Lamları
   • Kan / hücre sayım Lamları
    • Standart Sayım Lamları
    • Aynalı Sayım Lamları (brightline)
    • Diğer özel sayım lamları
    • Sayım Lam Seti Kutu içinde
    • Hücre Sayım Cihazı ( Cell Counter)
   • Diğer Sayım Lamları
    • Howard Lamı ve Lameli
    • McMaster Lamı ve Lameli
    • Sedgewick Rafter Lamı ve Lameli
  • Mikroskopi Boya, Çözelti ve Kitleri
   • Bakteriyoloji
    • Renklendirme Kitleri ve Renklendirme Çözeltileri
     • Diğer Renklendirme Çözeltileri
     • Gram
     • Mikobakteri
     • Mikobakteri Florosan
     • Trikomonadlar
     • Ziehl-Neelsen
    • Diğer Ürünler ve Yardımcılar
   • Evrensel Reaktifler
    • Dekalsifikasyon Çözeltileri
    • Gömme Ortamları
    • İmmersiyon Ortamları
    • Kapama Ajanları
     • Su Bazlı
     • Susuz
    • Merckofix Sabitleme Spreyi
    • Sabitleme Ortamları
    • Diğer Ürünler ve Yardımcılar
   • Hematoloji
    • Hematoloji için Boyama Kitleri ve Solüsyonları
    • Diğer Boya Solüsyonları
    • Diğer Ürünler ve Yardımcılar
    • Manuel Kan Hücresi Sayımı için Reaktifler
    • Boyama Folyoları
    • Sitokimyasal Reaktifler
   • Histoloji
    • Boya Çözeltileri
    • Boya Kitleri
    • Diğer Ürünler ve Yardımcılar
    • ISOSLIDE® Retikülin Kontrol Lamları
   • Mikroskopi Boyaları
    • Certistain Mikroskopi Boyaları
    • Diğer Kuru Boyalar ve Boya Karışımları
    • Floresan Boyalar
   • Sitoloji
    • Boya Çözeltileri
    • Diğer Ürünler ve Yardımcılar
  • Lam Taşıma ve Saklama Kabı
   • Lam Gönderme Kabı, Plastik
   • Lam Taşıma Kabı, Plastik
   • Lam Saklama Kutusu
   • Lam Teşhir/Kurutma Levhası, Plastik PS (Mape)
   • Lam Kurutmak için Rack
  • Lam Boyama Kapları
   • Cam
    • Dİk
    • Yatık
   • Plastik
    • PP
    • TPX
    • POM
    • PVC
  • Patoloji/Histoloji Malzemeleri
   • Arşiv Dolabı, Çekmeceli, Plastik
   • Doku Takip Kaseti, Plastik POM
   • Çelik, Kapak ve Kalıp
    • Kapak
    • Kalıp (Base Mold)
   • Parafin Halkası, Plastik
   • Sünger, Doku Takip Kaseti için
   • Patoloji Şişesi, Cam
   • Kap, Cerrahi ve Anatomik Numuneler için
   • Kutu, Cerrahi ve Anatomik Numuneler için
   • Poşet, Cerrahi ve Anatomik Numuneler için
  • Diğer Mikroskopi Malz.
   • Lam Dispenseri, Plastik ABS
   • Cama Yazar Kalem
   • Penset, Lamel için
   • Spatül, Plastik, Kan Yayma için
 • Lab ve Klinik Sarf Malzeme
  • Mikrotüp ve Mikrotüp Sporları
   • Mikrotüpler
   • Mikrotüp Kapakları, Natürel
   • Renk Diski, Mikrotüp Kapakları için
   • Mikrotüp, Eppendorf Tipi, Plastik PP
   • Tüp Sporları ve Çalışma Sehpaları
   • PCR Tüpleri
  • Cryo Tüpler ve Cryo Tüp Sporları
   • Cryo Tüpler
   • Renk Diski, Cryo Tüp Kapakları için
   • Kalem Permanent, Kriyojenik
   • Cryo Tüp Sporları
   • Buz Kovası
   • Biosigma 4Banking
    • Başlangıç Seti (Program+Barkod okuyucu+500 Ad Tüp)
    • Cryogen Tüpler (Barkodlu (1D), Steril, Clearline, Dnase-Rnase Atp, Pyrogen free, Taksimatlı)
     • Dıştan Vidalı
     • İçten Vidalı
    • Renk Diski Cryogen Tüp Kapakları için
    • Cryogen Rack (Barkodlu)
     • 1,2-2 Ml Cryo Tüp için
     • 3-5 Ml Cryo Tüp için
    • Cryogen Çalışma Standı
    • Cryo Tüp Kapağı Açma ve Tutma Çubuğu
  • Otoanalizör Kapları ve Küvetleri
   • Çeşitli Otoanalizör Kapları ve Küvetleri
  • Koagülasyon Kabları
  • Diğer Kaplar ve Küvetler
  • Kan Tüpleri
   • Kan Ayırma Tüpleri, Vakumsuz
   • Antikoagülan Tüpler, Vakumsuz
   • Vakumlu Kan Alma Tüpleri
    • Vakumlu K3 EDTALI Tüp
    • Vakumlu K2 EDTALI Tüp
    • Vakumlu Jelli Tüp
    • Vakumlu Boş Tüp
    • Vakumlu Katkısız Boş Tüp
    • Vakumlu Sodyum Sitratlı Tüp
    • Vakumlu Glukoz Tüpü
    • Vakumlu Lityum Heparinli Tüp
    • Eser Element Tüpü
    • Vakumlu Sedim Tüpü
    • Vakumlu Kan Alma İğnesi
    • Holder
    • Pediatrik Kan Alma Tüpü
    • Vakumlu İdrar Kabı
  • Kan Test Malzemeleri
   • Lökosit ve Eritrosit Pipeti, Cam
   • Pipetler için Ağızlık ve Hortum
   • Hematokrit Tüpü, Cam
   • Hematokrit Macunu
   • Kapiler Pipet, Cam
   • Mikro Pipet, Cam
   • Kan Gazı için Kapiler Tüp, Cam
   • Karıştırıcı ve Kapak, Kan Gazı Kapiler Tüpler için
   • Mikro Pipetleme Cihazı
   • Hemoglobinometre, Sahli
   • Hemoglobin Tüpü, Cam
   • Hemoglobin Pipeti, Sahli
   • Hemotokrit Tüpü, Wintrobe modeli
   • Kan Sedim Pipeti, Westergren modeli
   • Lanset
   • Erime Noktası Tayin Pipeti, Cam
   • Kan Grubu Tayin Plağı ve Bageti, Plastik PS
   • Kan Karıştırma Çubuğu, Plastik PS
   • Hücre Parçalama Tüpü ve Çubuğu
   • Eritrosit Sedimantasyon Oranı Sistemi (ESR)
  • İdrar Test Malzemeleri
   • İdrar Dansimetresi, Vogel Modeli
   • İdrar Sedimantasyon Seti, Fast Read®
   • 24 Saatlik İdrar Toplama Kabı
   • İdrar Şişesi
  • Diğer Klinik Malzemeler
   • Gaita Kabı, Plastik, PP
   • Hasta kol bandı
   • Ayre Spatül
   • Smear Fırçası, Gynobrush® Plus
   • Alkol Swab, Enjeksiyon için
   • Klamp, Standart
   • Turnike
   • Pansuman Kabı, Cam
   • Böbrek
   • İlaç Kadehi
   • Damlalık Pipeti, Cam
   • Termometre
   • Dil Baskısı
   • Tablet Kırıcı ve Ezici
   • Kalem
  • Numune Kapları , Poşetleri ve Taşıma Sepetleri
   • Numune Kabı, Plastik
    • PP
     • Hacim 125 mL
     • Hacim 180 ml, ebat Ø63 x 80 mm, Vida Kapaklı
     • Hacim 150 ml, ebat Ø63 x 65 mm, Vida Kapaklı
     • Hacim 60 ml, ebat Ø40 x 60 mm, Vida Kapaklı
     • Kaşıklı, Vida Kapaklı-Gaita Kabı
     • Hacim 25 ml, ebat Ø25 x 80 mm, Vida Kapaklı
    • PS
     • Hacim 30 ml, ebat Ø34 x 41 mm
     • Hacim 35 ml, ebat Ø34 x 60 mm
     • Hacim 60 ml, ebat Ø60 x 34 mm
    • LDPE
    • Teflon
   • Poşetler
    • Sterilizasyon Poşetleri
    • Otoklav Poşetleri
    • Stomacher Poşetleri
    • Numune Taşıma Poşetleri
    • Whirl-Pak® Poşet
   • Sepetler
  • Test Tüpleri, Tüp Kapakları ve Sporları
   • Tüp Aksesuarları
    • Tüp Maşası
    • Tüp Fırçası
   • Test Tüpleri, Cam
    • Cam Kültür Tüpü
    • Santrifüj Tüpü, Taksimatlı, ADPI için
    • Tüp, Cam, Teflon Vida Kapakli
    • Dibi Yuvarlak, Taksimatsız
    • Santrifüj Tüpleri, Cam
   • Test Tüpleri, Plastik
    • Santrifüj Tüpü, PP, Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı
    • Falkon Tüpü, Plastik, Dibi Konik, Taksimatlı, Vida Kapaklı
    • AGA Tipi Autochemist Uyumlu, Plastik PS, Dibi Konik
    • İdrar Tüpü, Uriplast®
    • İdrar Tüpü
    • Kan Tüpü, Elleplast®
    • Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı
    • Hacim 10 ml
    • Hacim 8 ml
    • Hacim 5 ml
    • Hacim 3 ml
    • Renkli Tüpler, PS
    • Yüksek Kimyasal Dirençli Dibi Yuvarlak Tüpler
     • TPX, Şeffaf
      • Dibi Yuvarlak
      • Dibi Konik
   • Test Tüpleri, Teflon
   • Tüp Kapakları
    • Tüp Kapağı, İçten Geçme, Yivli, Plastik PE
    • Tüp Kapağı, İçten Geçme, Plastik PE
    • Tüp Kapağı, Özel Ölçülerde, Plastik PE
    • Tüp / Erlen Kapağı, Kağıt, Steristoppers®
    • Parafilm “M”
    • Tüp Kapağı, Kapsenberg
    • Tüp Kapağı, Labocap
   • Tüp Sporları
    • Tüp Sporu, “S” Şekilli, Plastik ABS
    • Tüp Sporu, Kare Delikli, Plastik
    • Tüp Sporu, Plastik PP
    • Tüp Sporu, Ekonomik, Kare Delikli, Plastik PS
    • Ahşap
    • Diğer
 • Kimyasal, Kit ve Standartlar
  • Biyolojik Bilimler / Biyoteknoloji
   • Antikorlar & Tayin
    • Destek Ürünleri
     • AP & HRP için Substratlar
     • Avidin, Streptavidin, Biyotin & Konjugeleri
     • Ekstraktlar, Lisatlar, Hücre Peletleri & Mürekkepler
     • İmmuno Tayin Reaktifleri
     • Protein A & Protein G Reaktifleri
     • Yardımcılar & İmmünizasyon Araçları
    • Primer Antikorlar
     • Parametreler (Alfabetik)
      • A-Ç
       • Adaptör Proteinler
       • Amiloid
       • Apoptotik Yol Proteinleri
       • Büyüme Faktörleri
       • CD İşaretleyicileri
       • Çoklu İlaç Dirençli Proteinler (MDRP)
      • D-F
       • Diğer
       • DNA Bağlayıcı Protein
       • DNA Hasarı/Onarımı
       • DNA Kopyalama/Uyarlama
       • Fosfatazlar
       • FosfoAmino Asitler
       • Fosfolipazlar
       • Fusion Tagler
      • G-H
       • Gangliositler
       • Genetik & Moleküler İşaretleyiciler
       • Glikoproteinler
       • Glikosidazlar ve Diğer Karbonhidrat İşleme Enzimleri
       • G Proteinleri ve İlgili Ürünler
       • Hidrolazlar
       • Histon, Histon Deasetilaz ve İlgili Ürünler
       • Hormonlar
       • Hücre Döngüsü Kontrolü Proteinleri
       • Hücredışı Matriks ve Yapısal Proteinler
      • I-K
       • Isı Şoku Proteinleri
       • İnhibitörler
       • İntegrinler
       • İzomerazlar
       • Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler
       • Kanal Proteinleri
       • Kanser İşaretleyicileri
       • Kinazlar
        • Akt/PKB
       • Kök Hücreler
      • L-O
       • Ligazlar
       • Membran Proteinleri
       • Nöropeptitler
       • Nörotransmiterler (Sinir Taşıyıcılar)
       • Nükleazlar
       • Nükleotitler
       • Oksidatif Stres ve Redoks Bağlantılı Enzimler ve Proteinler
       • Oksidoredüktazlar
       • Oksijenazlar
      • P-S
       • Polimerazlar
       • Proteazlar
       • Reseptörler
       • Sentazlar
       • Serum ve Plazma Proteinleri
       • Siklinler
       • Sinir Dokusu Proteinleri
       • Sitokinler/Kemokinler
       • Substratlar
      • Ş-Z
       • Taşıyıcı Proteinler
       • Telomerazlar
       • Toksinler
       • Transferazlar
       • Transkripsiyon Düzenleyici Proteinler
       • Tümör Durdurucu
       • Transkripsiyon ve Translasyon Proteinler
       • Uyarlama Faktörleri
       • Viral ve Bakteriyofaj
    • Sekonder Antikorlar & Konjugeleri
     • Anti-Human Antikorlar & Konjugeler
      • Goat Anti-Human
      • Mouse Anti-Human
      • Rabbit Anti-Human
     • Anti-Mouse Antikorlar & Konjugeler
      • Goat Anti-Mouse
      • Rabbit Anti-Mouse
      • Diğer
     • Anti-Rabbit Antikorlar & Konjugeler
      • Goat Anti-Rabbit
     • Anti-Rat Antikorlar & Konjugeler
     • Diğer Sekonder Antikorlar
      • Anti-Goat Antikorlar & Konjugeler
      • Anti-Rhesus Monkey
      • Anti-Sheep Antikorlar & Konjugeler
   • Biyokimyasallar & Reaktifler
    • Parametreler (Alfabetik)
     • A-D
      • Aktivatörler
       • Adenilat & Guanilat Siklaz Aktivatörleri
       • Fosfolipaz Aktivatörleri
       • G-Proteini Aktivatörleri
       • Kinazlar
        • Protein Kinaz A
       • MMP Aktivatörleri
       • Peroksizom Üreme ile Aktive Edilmiş Reseptör (PPAR) Agonistleri
       • Diğer Aktivatörler/Agonistler
      • Amino Asitler & Türevleri
      • Antibiyotikler
       • Antimikrobiyal Maddeler
       • Antiparazitik Maddeler
       • Antiviral Maddeler
       • Mantar Önleyici Madde
      • Antikanser Ajanları
      • Boyalar, Renklendiriciler & Sondalar
       • Boyalar
        • Amino Asit Tayin Boyaları
        • DNA Bağlayıcı Boyalar
        • Mitokondriyal Boyalar
        • Peptit Konjuge Edici Boyalar
        • Protein Etiketleme Boyaları
       • Floresan Hücreiçi pH İndikatörleri
       • Sondalar
        • Amiloid Sondalar
        • Çinko Sondaları
        • Floresan Uygulanabilir Renklendiriciler & Hücreiçi Sondalar
        • Kalsiyum Sondaları
        • Nitrik Oksit Sondaları
        • Süperoksit & Hidrojen Peroksit Sondaları
      • Deterjanlar
       • Deterjan Setleri
       • Deterjansız Sülfobetainler
       • İyonik Deterjanlar
       • Non-iyonik Deterjanlar
       • Zwitteriyonik Deterjanlar
     • E-İ
      • Ekstra Hücreli Matriks, Bağlama & Sitoskeletal Araştırma Araçları
      • G-Proteini ile Çiftleşmiş Reseptör Agonistleri
      • G-Protein ve İlgili
      • Hormonlar
       • Steroidal
       • Diğer
      • İltihap
      • İndükleyiciler
       • Apoptoz Uyarıcıları
        • MDMX Inhibitors
        • Diğer
       • Hücre Farklılaşması Uyarıcıları
       • Diğer
      • İyonoforlar
     • J-N
      • Kalsiyum Sinyali
       • Bisfosfonatlar
       • IP3 & Riyanodin Kanalı Modülatörleri
       • Kalmodulin
       • Diğer Kalsiyum Kanalı Modülatörleri
      • Karbonhidratlar
       • Aminoşekerler
       • Glikozaminoglikanlar
       • Lewis Serileri
       • N-Asetilnöraminik Asit & Türevleri
       • Neoglikoproteinler
       • Nükleotit Şekeri Verici Substratlar
       • Oligosakkaritler
       • Polisakkaritler
       • Şekerler, Şeker Alkoller & Şeker Fosfatlar
      • Kök Hücreler
      • Lipitler
       • Fosfoinosititler, Fosfolipitler & İlgili Ürünler
       • Gangliositler
       • Hormonal Olmayan Steroidler
       • Lesitinler & İlgili Ürünler
       • Lökotrinler, Prostaglandinler & Diğer Eikosanoidler
       • Sfingolipidler
       • Trombosit Aktive Edici Faktörler & Antagonistler
       • Yağ Asitleri & Türevleri
       • Diğer Lipitler
      • Mitokondriyal Boyalar
      • Nitrik Oksit & Oksidasyon Gerilimi
       • Antioksidanlar & Serbest Radikal Tutucuları
       • Nitrik Oksit Tutucuları
       • Nitrik Oksit Vericileri/Öncüleri
       • Oksidatif Stres Uyarıcıları
      • Nörokimyasallar
       • Agonistler
        • Adenozin/Purinerjik Reseptör Agonistleri
        • Adrenerjik Reseptör Agonistleri
        • Dopaminerjik Reseptör Agonistleri
        • Endotelin Reseptörü Agonistleri
        • GABA Reseptörü Agonistleri
        • Gulutamat Reseptörü Agonistleri
        • Kannibinoid Reseptörü Agonistleri
        • Kolinerjik Reseptör Agonistleri
       • Antagonistler
        • Adenozin/Purinerjik Reseptör Antagonistleri
        • Adrenerjik Reseptör Antagonistleri
        • Diğer Reseptörü Antagonistleri
        • Endotelin Reseptörü Antagonistleri
        • Glutamat Reseptörü Antagonistleri
        • Kolinerjik Reseptörü Antagonistleri
       • Kanal Açıcılar
       • Kanal Blokerleri
        • Kalsiyum Kanalı Blokerleri
        • Klorür Kanalı Blokerleri
        • Potasyum Kanalı Blokerleri
        • Sodyum Kanalı Blokerleri
       • Nöropeptitler
       • Diğer Nörokimyasallar
       • Diğer Peptitler
      • Nükleotitler, Nükleositler, Pürinler, Primidinler & Nükleik Asitler
       • Antisense Oligonükleotidler
       • Cenomik DNA
       • Nükleotitler, Nükleositler, Pürinler & Primidinler
       • RNA
     • O-Z
      • OmniPur
      • Organikler & Anorganikler
       • Denatüranlar
       • İndirgeme Ajanları
       • Solventler
       • Tuzlar, Asitler & Bazlar
       • Diğer Organikler/Anorganikler
      • Substratlar
       • Fosfataz
        • Serin/Thr
        • Tirosin
        • Diğer
       • Fosfodiesteraz
       • Glikosidaz & Glikosiltransferaz Substratları
       • Kinazlar
        • Akt/PKB
        • CAMK
        • CDK
        • CK
        • GSK
        • MAPK
        • PKA
        • PKC
        • PKG
        • PTK
       • Laktamaz Substratları
       • Proteazlar
        • Elastaz
        • Granzim
        • Kalpain Substratları
        • Kaspaz
        • Katepsin
        • Matriks Metalloproteinaz
        • Proteazom
        • Sekretaz/TACE Substratları
        • Diğer
       • Diğer
      • Şarbon ile İlgili Ürünler
      • Şelat Yapıcı Maddeler
      • Tamponlar
      • Toksinler
      • Vitaminler, Koenzimler ve Kofaktörler
      • Wnt Signaling
   • Ekspresyon & Transfeksiyon
    • Bakteriyofaj
    • Besiyer ve Tamamlayıcıları
    • Gliserol Stokları
     • Ekspresyon Türleri
     • Klonlama Türleri
     • T7Select Türleri
    • Haşere Hücreleri
    • Kompetan Hücreler/Besiyerler
     • Bakteri Hücresi Büyümesi
      • LB EasyPaks
      • Mikrobiyoloji Besiyeri
      • Overnight Express™ Otoindüksiyon Sistemi
      • Veggie™ Besiyer Komponentleri
     • HT96™ Kompetan Hücreleri
     • Klonlama Türleri
      • NovaBlue Kompetan Hücreleri
      • NovaF– Kompetan Hücreleri
      • Zappers™ Elektrokompetan Hücreler
     • Protein Ekspresyonu için Türler
      • Ayarlayıcı Türler
      • BLR/BL21/B834 Türler
      • HMS174 Türleri/Non-lDE3 Konakçı Türler Kompetan Hücreleri
      • Origami B/Origami 2/Origami Türleri
      • pETBlue™ ve pTriEx™ Konakçı Türler Kompetan Hücreleri
      • RosettaBlue/Rosetta 2/Rosetta Türleri
      • Rosetta-gami B/Rosetta-gami/Rosetta-gami 2 Türleri
      • T7 Ekspresyonu Konakçı Türler Kompetan Hücreleri
      • T7 Ekspresyonu Konakçı Türler Kompetan Hücre Setleri
     • Singles™ Kompetan Hücreleri
     • Veggie™ Singles Kompetan Hücreleri
    • Transfeksiyon
    • T7Select® Bakteriyofaj Görüntüleme & Serileri
     • In situ (yerinde) Hibridizasyon
      • Hibridizasyon Reaktifleri
      • SureSite® II In situ (yerinde) Hibridizasyon Sistemi
      • SureSite® II Sistemi Komponentleri
     • Önceden Üretilmiş T7Select® cDNA Serileri
     • T7Select® Ambalaj Kiti
     • T7Select® Biyokaydırma Kiti
     • T7Select® Klonlama Kitleri
     • T7Select® Konakçı Türler
     • T7Select® Vektör Alfabesi
     • T7Select® Vektör DNA
    • Vektörler
     • Bakteriyofaj
      • ?BlueSTAR™
      • ?CE6
      • ?SCREEN™
      • T7Select
     • Plazmid
      • Duet
      • pBAC/pBiEx
      • pCDF & pRSF
      • pCITE
      • pET/pETBlue
      • pETcoco
      • pIEx/pIEx-Bac
      • pSCREEN/pSTBlue
      • pTandem/pT7Blue/pTriEx
     • Diğer
   • İnhibitörler, Aktivatörler & Proteinler
    • İnhibitörler
     • A-B
      • Anjiyogenez İnhibitörleri
       • Anjiyogenez İnhibitörleri
       • Hücre Proliferasyon ve Tabaka Migrasyon İnhibitörleri
       • Diğer
      • Apoptoz İnhibitörleri
       • Granzim İnhibitörleri
       • Kaspaz İnhibitörleri
       • Necrosis İnhibitörleri
       • Diğer Apoptoz İnhibitörleri
      • ATPaz/GTPaz İnhibitörleri
       • ATPase İnhibitörleri
       • GTPase İnhibitörleri
      • Biyolojik İlgisi Olan Diğer İnhibitörler
       • Parametreler (Alfabetik)
        • A-D
         • Adenilat Siklaz İnhibitörleri
         • Adenosine Kinase Inhibitors
         • Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors
         • Aromatase Inhibitors
         • Autophagy Inhibitors
         • ß Adrenergic Receptor Kinase Inhibitors
         • Catalase Inhibitors
         • CFTR Inhibitors
         • DAO Inhibitors
         • Diğer
        • E-H
         • Epoxide Hydrolase Inhibitors
         • Farnesiltransferaz (FTaz), Geranilgeranil transferaz (GGTaz), & Metiltransferaz İnhibitörleri
         • Fosfodiesteraz İnhibitörleri
         • Glikoprotein İşleme ve Alışverişi İnhibitörleri
         • HDL Inhibitors
         • Heat Shock Protein Inhibitors
         • Hexosaminidase Inhibitors
         • Hypoxia-Inducable Factor Inhibitors
        • I-N
         • Inhibitor Signaling Pathway Panels
         • Lusiferaz
         • Lysine-Specific Demethylase
         • Membrane Traffic Inhibitors
         • Microtubule Assembly Inhibitors
         • Mitochondrial Function Inhibitors
         • MRP Inhibitors
         • Notch Inhibitors
        • O-Z
         • Ornithine Decarboxylase Inhibitors
         • Peptidylpropyl cis-trans Isomerase Inhibitors
         • Poli(ADP-Riboz) Glikohidrolaz (PARG) & Poli(ADP-Riboz) Polimeraz (PARP) İnhibitörleri
         • Polyglutamine Aggregation Inhibitors
         • Protein Sentezi İnhibitörleri
         • RNA-editing Ligase Inhibitors
         • TNF-a Inhibitors
         • Transcription Factor Inhibitors
         • Translational Initiation Inhibitors
     • C-L
      • Fosforilasyon & Defosforilasyon İnhibitörleri
       • Parametreler (Alfabetik)
        • A-G
         • Akt (Protein Kinaz B) İnhibitörleri
         • AMPK
         • Aurora Kinaz İnhibitörleri
         • Cyclin-Dependent Kinase (Cdk) Inhibitors
         • eEF-2 Kinase Inhibitors
         • Fosfatidilinositol 3-Kinaz (PI3K) İnhibitörleri
         • General Kinase Inhibitors
         • Glikojen Sentaz Kinaz (GSK) İnhibitörleri
        • H-K
         • Inhibitor Libraries
         • Interleukin Receptor Kinase Inhibitors
         • JAK Inhibitors
         • Kalmodulin Bağımlı Protein Kinaz (CaM Kinaz) İnhibitörleri
         • Kazein Kinaz (CK) İnhibitörleri
        • L-O
         • MEK Inhibitors
         • Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) Inhibitors
         • Mitojen Aktiflenmiş Protein Kinaz (MAPK) İnhibitörleri
         • Miyosin Kısa Zincir Kinazı (MLCK) İnhibitörleri
         • mTOR Inhibitors
         • c-Jun N-Terminal Kinaz (JNK/SAP Kinaz) İnhibitörleri
         • Other Kinase Inhibitors
        • P
         • p21 Activated Kinase Inhibitors
         • p90 S6K Inhibitors
         • PIM Kinase Inhibitors
         • PKR İnhibitörleri
         • Polo-like Kinase Inhibitors
         • Protein Fosfataz İnhibitörleri
         • Protein Kinase Inhibitor Set
         • Protein Kinaz A (PKA) İnhibitörleri
         • Protein Kinaz C (PKC) İnhibitörleri
         • Protein Kinaz G (PKG) İnhibitörleri
         • Protein Tirosin Kinaz (PTK) İnhibitörleri
        • R-Z
         • Rac Inhibitors
         • Raf Kinaz İnhibitörleri
         • Rho Kinaz (ROCK) İnhibitörleri
         • STAT Sinyali İnhibitörleri
         • TGF-ß Receptor Kinase Inhibitors
      • Lipit Sinyali İnhibitörleri
       • Parametreler (Alfabetik)
        • A-F
         • Acetyl-CoA Carboxylase (ACC) Inhibitors
         • Diaçilgliserol Kinaz İnhibitörleri
         • Fatty Acid Binding Inhibitors
         • Fatty Acid Synthase Inhibitors
         • Fosfolipaz İnhibitörleri
        • G-M
         • 3-Hidroksi-3-Metilglutaril Koenzim A (HMG-CoA) Redüktaz İnhibitörleri
         • IP3 Kinase Inhibitors
         • Lipase Inhibitors
         • Lipoksijenaz (LOX) İnhibitörleri
         • Monoacylglycerol Lipase Inhibitors
        • N-Z
         • Seramid Kinaz
         • Sfingomiyelinaz ve Sfingosin Kinaz İnhibitörleri
         • Siklooksijenaz (COX) İnhibitörleri
         • Skualen-2,3-oksit Siklaz İnhibitörü
         • Sphingosine Kinase Inhibitors
         • Yağ Asiti Amidi Hidrolaz İnhibitörleri
     • M-Z
      • NF-?B Aktivasyonu İnhibitörleri
      • Proteaz İnhibitörleri
       • Antraks Letal Faktör (LF) Metalloproteas İnhibitörleri
       • Elastaz İnhibitörleri/Kalpain İnhibitörleri
       • Furin İnhibitörleri
       • Kolajenaz İnhibitörleri
       • Matriks Metalloproteinaz (MMP) İnhibitörleri
       • Plazminojen Aktivatörü İnhibitörleri
       • Proteaz İnhibitörleri
       • Proteaz İnhibitörü Kokteylleri
       • Proteazom & Ubikitinasyon İnhibitörleri
       • TIMPler
    • Kök Hücre
     • Sonic Hedgehog Signaling İnhibitörleri
     • Wnt Sinyal İnhibitörleri
     • Kök Hücre Proliferasyon İnhibitörleri
    • Nitrik Oksit & Oksidasyon Gerilimi
     • Arjinaz İnhibitörleri
     • Glutation S-Transferaz (GST) İnhibitörleri
     • Guanilat Siklaz İnhibitörleri
     • Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörleri
     • Diğer
    • Nörobiyoloji/Nörodejenerasyon
     • Amiloidojenez İnhibitörleri
     • Kolinesteraz İnhibitörleri
     • Monoamin Oksijenaz (MAO) İnhibitörleri
     • Sekretaz İnhibitörleri
     • Tau Agregasyon İnhibitörleri
    • Büyüme Faktörleri
     • Nörotrofin Antagonistleri
    • DNA Yıkımı/Tamiri
     • ATM Kinaz İnhibitörleri
     • MDM2 İnhibitörleri
     • DNA Bağımlı Protein Kinaz (DNA-PK) İnhibitörleri
   • PCR
    • Nükleik Asit Saflaştırılması
     • Cenomik DNA Saflaştırma
     • DNA İşaretleyiciler
      • PCR İşaretleyicileri
      • Perfect DNA™ İşaretleyicileri
      • Perfect DNA™ Ladders
     • Jel DNA ve PCR Temizliği
      • SpinPrep™ Jel DNA Kiti
      • SpinPrep™ PCR Temizleme Kiti
     • mRNA Saflaştırması
      • Straight A’s™ mRNA İzolasyon Sistemleri
     • Numune Yükleme Tamponları
     • Nükleik Asit Çöktürme
     • Plazmid Saflaşması
      • Mobius™ Komponentleri
      • Mobius™ Plazmid Kitleri
      • SpinPrep™ Plazmid Kiti
      • UltraMobius™ Plazmid Kitleri
     • RNA İşaretleyiciler
      • Perfect RNA™ İşaretleyicileri
      • RNA İşaretleyici Kalıpları
     • Saflaştırma Enzimleri
    • PCR Klonlama
     • Parametreler (Alfabetik)
      • A-G
       • BloodDirect™ PCR Tampon Kitleri
       • Cenomik DNA
       • Epitop Eşleştirme
        • NovaTope® Modüller
        • NovaTope® Protein Alan Haritası Sistemi
        • pSCREEN-1 Vektörü
       • Genel Klonlama Araçları
      • H-K
       • Klonlama, AccepTor™ Vektör Kitleri
       • Klonlama, cDNA
        • ?SCREEN™-1 Klonlama Kitleri
        • OrientExpress™ Sistemleri
        • OrientExpress™ Sistem Modülleri
        • PhageMaker® In Vitro ? Ambalaj Sistemi
       • Klonlama, Cenomik DNA
        • Cre Rekombinaz
        • ?BlueSTAR™ Klonlama Kitleri
       • Klonlama, Perfectly Blunt® Kitleri
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pETBlue™-2
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pETBlue™-1
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pSTBlue-0
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pT7Blue-2
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pT7Blue-3
        • Perfectly Blunt® Klonlama Kitleri, pT7Blue
      • L-N
       • NovaQUANT(TM) Assays
       • Nükleazlar
      • O-Z
       • PCR Temizleme ve Nükleik Asit Çöktürme
        • Pellet Paint®Co-Precipitant
        • Pellet Paint® NF Co-Precipitant
        • SpinPrep™ PCR Temizleme Kiti
       • PCR Ürünlerinden ssDNA Hazırlama
        • Strandaz ssDNA Hazırlama Kiti
       • Primerler
        • Ig-Primer Setleri
        • Vektör Alfabesi
       • Termostabil DNA Polimerazlar
        • KOD DNA Polimeraz ve PCR Kitleri
        • NovaTaq™ DNA Polimeraz ve PCR Kitleri
        • NovaTaq™ Hot Start DNA Polimeraz ve Örnek Karışım
   • Peptit & Organik Sentez
    • Sıvı Faz Organik Kimya için Reçineler
     • Elektrofiller için Tutucular
     • Nükleofiller için Tutucular
     • Polimer Destekli Alkilasyon ve Açilasyon Reaktifleri
     • Polimer Destekli Bazlar
     • Polimer Destekli Coupling Reaktifleri
     • Polimer Destekli Fosfinler
     • Polimer Destekli Oksidanlar
     • Polimer Destekli Redüktanlar
     • Polimer ile desteklenmiş katalizörler ve guanidilleme reaktifleri
    • Katı Faz Organik Kimya için Reçineler
     • Alkenil Bazlı Reçineler
     • Br, Cl Fonksiyonlu Reçineler
      • Bromoalkil Reçineleri
      • Bromobenzil Reçineler
      • Merrifield Reçineleri
      • Tritil Reçineleri
     • CHO Fonksiyonlu Reçineler
     • CO2H Fonksiyonlu Reçineler
     • Enol Fonksiyonlu Reçineler
     • Karbonat Reçineleri
     • NH2, NH2NH Fonksiyonlu Reçineler
      • Parametreler (Alfabetik)
       • A-H
        • Aminoetil Reçineleri
        • Aminometil Reçineleri
        • Hidroksilamin Reçineleri
        • Hidrürler ve Organometalik Reaktifler ile Bölünmüş Reçineler
       • İ-R
        • İndol Reçineleri
        • MBHA Reçineleri
        • Oksidatif Olarak Ayrılabilen Reçineler
        • PAL Reçineler
        • Ramage resins
        • Rink Amid Reçineler
       • S-Z
        • Sieber Amid Reçineleri
        • Sülamil Bazlı Emniyet Mandalı Reçineleri: Sülfamilbenzoil Reçineleri
        • Sülamil Bazlı Emniyet Mandalı Reçineleri: Sülfamilbutiril
     • OH Fonksiyonlu Reçineler
      • HMBA Reçineleri
      • HMPB Reçineler
      • Okzim Reçineleri
      • Rink Asit Reçineleri
      • Wang Tipi Reçineler
      • Diğer Hidroksi Reçineler
     • SH Fonksiyonlu Reçineler
     • Sililalkil Reçineleri
    • Katı Faz Peptit Sentezi için Reçineler
     • Baz Reçineler
     • İmmünoloji için Reçineler
     • Çoklu Antijen Peptit Sistemleri (MAPS)
      • Oktavalen
      • Tetravalen
     • Karboksi Modifiyeli Peptitlerin Fmoc SPPS'si için Reçineler
      • FMPB Reçineleri
      • Hidrazinobenzoil Reçineleri
      • HMBA Reçineleri
      • Peptit Aldehitler
      • Dawson linker
    • Katı Faz Sentez için Yapı Taşları
     • Boc Amino Asitler
      • Parametreler (Alfabetik)
       • A-E
        • Alanin [Ala, A]
        • Aminobutirik asit [Abu]
        • Aminohekzanoik asit [Ahx]
        • Aminoizobutirik asit [Aib]
        • Arjinin [Arg, R]
        • Asparajin [Asn, N]
        • Aspartik asit [Asp. D]
        • Butilglisin
       • F-H
        • Fenilalanin [Phe, F]
        • Fenilglisin [Phg]
        • Glisin [Gly, G]
        • Glutamik asit [Glu, E]
        • Glutamin [Gln, Q]
        • Hidroksipirolin [Hyp]
        • Histidin [His, H]
       • İ-P
        • İzolösin [Ile, I]
        • Lisin [Lys, K]
        • Lösin [Leu, L]
        • Metionin [Met, M]
        • Norlösin [Nle]
        • Norvalin [Nva]
        • Ornitin [Orn]
        • Pirolin [Pro, P]
       • R-Z
        • Sarkosin [Sar]
        • Serin [Ser, S]
        • Siklohekzilalanin [Cha]
        • Sistein [Cys, C]
        • Tetrahidroizokinolin-3-karboksilik asitler [Tic]
        • Tirosin [Tyr, Y]
        • Treonin [Thr, T]
        • Triptofan [Trp, W]
        • Valin [Val, V]
     • Dmb Dipeptitler
     • Fmoc Amino Asitler
      • Parametreler (Alfabetik)
       • A-B
        • Alanin [Ala, A]
        • Aminobenzoik asit (PABA)
        • Aminobutirik asit [Abu]
        • Aminohekzanoik asit [Ahx]
        • Aminoizobutirik asit [Aib]
        • Arjinin [Arg, R]
        • Asparajin [Asn, N]
        • Aspartik asit [Asp, D]
        • Butilglisin
       • C-G
        • Diaminobutanoik asit [Dab]
        • Diaminopropiyonik asit [Dpr]
        • Dihidroksifenilalanin [DOPA]
        • Fenilalanin [Phe, F]
        • Fenilglisin [Phg]
        • Glisin [Gly, G]
        • Glutamik asit [Glu, E]
        • Glutamin [Gln, Q]
       • H-M
        • Hidroksipirolin [Hyp]
        • Histidin [His, H]
        • Homoserin [Hse]
        • İzolösin [Ile, I]
        • İzonipekotik asit [Isn]
        • Lisin [Lys, K]
        • Lösin [Leu, L]
        • Metionin [Met, M]
       • N-P
        • Norlösin [Nle]
        • Norvalin [Nva]
        • Ornitin [Orn]
        • Penicillamine
        • Pirolin [Pro, P]
       • R-S
        • Sarkosin [Sar]
        • Selenocysteine (Sec)
        • Serin [Ser, S]
        • Siklohekzilalanin [Cha]
        • Sistein [Cys]
        • Sitrulin [Cit]
        • Statin & Türevleri [Sta]
       • Ş-Z
        • Tetrahidroizokinolin-3-karboksilik asitler [Tic]
        • Tienilalanin [Thi]
        • Tirosin [Tyr, Y]
        • Treonin [Thr, T]
        • Triptofan [Trp, W]
        • Valin [Val, V]
     • Fosfopeptit Sentezi için Türevler
      • Fmoc Korumalı Fosfoamino Asitler
      • Fosfoamiditler
     • Hmb ve Dmb Türevleri
     • İzoaçil Dipeptitler
     • Mono Korumalı Diaminler
      • Boc Korumalı Diaminler
      • Fmoc Korumalı Diaminler
     • PEGlasyon Reaktifleri
     • Psödopirolin (okzazolidin) Dipeptitler
     • Diğer Amino Asit Türevleri
      • Parametreler (Alfabetik)
       • A-D
        • Alanin [Ala, A]
        • Aminobutirik asit [Abu]
        • Aminohekzanoik asit [Ahx]
        • Arjinin [Arg, R]
        • Asparajin [Asn, N]
        • Aspartik asit [Asp, D]
        • Diaminopropiyonik asit (Dpr)
       • E-H
        • Fenilalanin [Phe, F]
        • Fenilglisin [Phg]
        • Glisin [Gly, G]
        • Glutamik asit [Glu, E]
        • Glutamin [Gln, Q]
        • Hidroksipirolin [Hyp]
        • Histidin [His, H]
        • Homoserin [Hse]
       • İ-P
        • İzolösin [Ile, I]
        • Lisin [Lys, K]
        • Lösin [Leu, L]
        • Metionin [Met, M]
        • Norlösin [Nle]
        • Norvalin [Nva]
        • Ornitin [Orn]
        • Penicillamine [Pen]
        • Piroglutamik asit [Pyr]
        • Pirolin [Pro, P]
       • R-Z
        • Serin [Ser, S]
        • Siklohekzilalanin [Cha]
        • Sistein [Cys, C]
        • Tirosin [Tyr, Y]
        • Treonin [Thr, T]
        • Triptofan [Trp, W]
        • Valin [Val, V]
    • Kemoselektif Ligasyon ve Konjugasyon için Türevler
     • HydraLinKTM
     • NovaTag® Reçineler
     • Peptit Aldehitlerin Sentezi için Reçineler
     • Sülfamilbutiril Reçineleri
     • Yapı Taşları ve Reaktifler
    • Kondenzasyon Reaktifleri & Bağlayıcıları
     • Coupling Reaktifleri & Katkılar
     • Katı Faz Sentezi için Bağlayıcılar
     • Koruyucu Grupların Tanınması için Reaktifler
     • Diğer Reaktifler
    • Ön Yüklemeli Reçineler
     • Parametreler (Alfabetik)
      • A-H
       • Acids attached to resins
       • Amino acids attached to Trt NovaPEG resin
       • HMPB NovaPEG Reçinesine Bağlı Amino Asitler
       • H-Thr-Gly-NovaSyn® TG Reçinesine Bağlı Amino Aldehitler
      • İ-M
       • 2-klorotritil Reçinesine Bağlı Amino Alkoller
       • 2-klorotritil Reçinesine Bağlı Amino Asitler
       • 2-klorotritil Reçinesine Bağlı Amino Tioller
       • 4-metoksitritil Reçinesine Bağlı Amino Tioller
      • N-Z
       • NovaSyn®TGA Reçinesine Bağlı N-a-Fmoc Korumalı Amino Asitler
       • NovaSyn® TGT Reçinesine Bağlı N-a-Fmoc Korumalı Amino Asitler
       • Sülfamilbutiril Reçinesine Bağlı Amino Asitler
       • Tritil Reçinelere Bağlı Diaminler
       • Wang Reçinesine Bağlı N-a-Fmoc Korumalı Amino Asitler
    • Peptit Etiketleme için Türevler
     • Biyokalaylayıcı Türevleri
     • Kromojenik Türevleri
     • NovaTag® Reçineler
     • Spin-Etiketleme Reaktifleri
     • Fotoafinite Reaktifler
   • Protein Araştırma Araçları
    • 2D GE, MS ve Fonksiyonel Tanımlama için Protein Numune Hazırlama
     • Fonksiyonel Tahliller için Numune Hazırlama
     • ProteoEnrich™ Kitleri
    • Enzimler ve Proteinler
     • A-D
      • Adaptör Proteinler
      • Amiloid Proteinleri & Peptitleri
       • APP
       • ß-Amiloid
      • Aminotransferazlar
      • Anjiyostatinler & Endostatinler
      • Apoptotik Proteinler
       • Bcl
        • BCL-10
        • BCL-2
       • Bid
       • Fas
       • Smac
       • TRAIL
       • Diğer
      • Büyüme Faktörleri
       • EGF
       • FGF
       • IGF
       • NGF
       • PDGF
       • TGF
       • VEGF
       • Diğer
      • DNA & RNA Polimerazlar
      • Diğer
     • E-G
      • Ekstra Hücreli Matriks, Bağlama & Sitoskeletal Proteinleri
       • Elastin
       • Fibronektin
       • Tau/Tubulinler
       • Vitronektin
       • Diğer
      • Farnesil & Geranilgeraniltransferazlar
      • Fosfatazlar
       • Protein Tirosin Fosfatazlar
       • Serin Treonin Fosfataz
       • Diğer
      • Fosfodiesterazlar
      • Fosfolipazlar ve Diğer Lipit Modifiye Edici Enzimler
       • Fosfolipazlar
       • Diğer
      • Glikosidazlar & Diğer Karbonhidrat İşleme Enzimleri
       • Endoglikosidazlar ve Fukosidaz
       • Galaktosidaz ve Galaktotransferaz
       • Glikolitik Enzimler
       • Glikosidaz
       • Hiyaluronidaz
       • Mannosidaz ve Manosiltransferaz
       • Nöraminidaz
       • Sialiltransferaz
       • Diğer
      • G Proteinleri & İlgili Ürünler
       • G Proteini Alt Birimleri
       • Küçük GTP Bağlayıcı Proteinler
       • Diğer
     • H-L
      • Histon, Histon Deasetilaz & İlgili Ürünler
      • Hormonlar (Protein/Peptit) & Hormon Bağlayıcı Proteinler
      • Isı Şoku Proteinleri
      • Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler
      • Karbonhidrat Bağlayıcı Proteinler
      • Kazeinler
      • Kinazlar
       • Protein Kinazlar
        • Akt/Protein Kinaz B (PKB)
        • Diğer
        • Kalmodulin Bağımlı Protein Kinaz (CaMK)
        • Kazein Kinaz (CK)/Kontrol Noktası Kinazı (ChK)
        • MAPK/PDK
        • Protein Kinaz A (PKA)
        • Protein Kinaz C (PKC)
        • Protein Kinaz G (PKG)
        • Siklin Bağımlı Kinaz (CdK)
       • Protein Tirosin Kinaz (PTK)
       • Diğer
      • Lipazlar, Fosfolipazlar & Diğer Lipit Modifiye Edici Enzimler
       • Fosfolipaz
       • Diğer
     • M-P
      • Nitrik Oksit Sentazlar
      • Nükleazlar & Nükleik Asit Modifiye Edici Enzimler
       • DNAaz
       • RNAaz
       • Diğer
      • Oksidatif Stres & Redoks Bağlantılı Enzimler & Proteinler
      • Prion Proteinleri
      • Prostaglandin Sentazları (Siklooksijenaz) & Lipoksijenazlar
       • Lipoksijenaz
       • Prostaglandin Sentazlar
      • Proteazlar
       • Bütün Serumlar & Plazma
       • Elastazlar
       • Endoproteinazlar, Eksizyon Derecesi
       • Granzimler/Kalpainler
       • Kaspazlar/Katepsinler
       • Kolajenazlar
       • Matriks Metalloproteinazlar
       • Peptidazlar & İlgili Ürünler
       • Sekretaz/Serum Proteazlar
       • Diğer Proteazlar
      • Proteazom/Ubikitinasyon
      • Proteoglikanlar & Proteoglikanazlar
       • Lisozim
       • Diğer
      • Pürin Metabolize Eden Enzimler
     • R-Z
      • Redüktazlar
      • Rekombinazlar
      • Reseptör Proteinler
       • TNF reseptörü
       • VEGF reseptörü
       • Diğer
      • Serum & Plazma Proteinleri
       • Albuminler
       • Apolipoproteinler & Lipoproteinler
       • Ferritin
       • İmmunglobülinler
       • Koagülasyon Faktörleri
       • Serum Amiloid Proteinleri
       • Tamamlayıcı Komponentler
       • Diğer Serum Proteinleri
      • Sinukleinler
      • Sitokinler & Kemokinler
       • Kemokinler
       • Sitokinler
        • GCSF
        • GMCSF
        • İnterferonlar
        • İnterlökinler
        • TNF
        • Diğer
      • Sitokromlar
      • Tümör İşaretleyiciler
      • Uyarlama & Çevirim Faktörleri
       • p53
       • Diğer
    • Protein Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Tayini
     • Diyaliz ve Filtrasyon
      • D-Tube™ Diyaliz Cihazı
      • U-Tube™ Konsantratörler
     • Fusion Tag ve Taşıyıcı Gen Tahlilleri
      • FRETWorks™ ve S•Tag™ Tahlil Komponentleri
      • GrabIt™ Pull-down Tahlil Kitleri
      • pMLuc Vektörleri ve AccepTor™ Vektör Kitleri
      • Diğer
     • Gateway® Protein Ekspresyon Vektörleri
     • Hücre İçermeyen Protein Ekspresyonu
      • Büyük Ölçekli Transkripsiyon Kitleri
      • EcoPro™ T7 Sistemi
      • pCITE® Vektörleri
      • Red Nova® Lisat
      • Single Tube Protein® Sistemi 3 (STP3)
      • T7 ve SP6 RNA Polimerazlar
     • Protein Ekspresyonu
      • Çok Sistemli Ekspresyon
       • pBiEx™ Çok Sistemli Ekspresyon Vektörleri
       • pTriEx™ Çok Sistemli Ekspresyon Vektörleri
       • Radiance™ Klonlama ve Ekspresyon Sistemi
       • TriEx™ Sf9 Hücreleri ve TriEx Insect Hücre Besiyeri
      • Haşere Hücresi Büyümesi
      • Haşere Hücresi Ekspresyonu
       • BacMagic™ Transfeksiyon Kitleri
       • BacVector DNA Kitleri, Komponentleri ve Transfeksiyon Kitleri
       • FastPlax Titre Kiti
       • InsectDirect™ Sistemi
       • pBAC E. coli LIC Kitleri
       • pBAC Transfer Plazmidleri
       • pIEx/Bac™ Ekspresyon Vektörleri
       • pIEx™ Insect Hücre Ekspresyon Plazmidleri
      • LIC Klonlama
       • LIC Duet™ Adaptörleri
       • LIC Nitelikli Vektörler (lineerleştirilmiş) ve Enzimler
       • LIC Vektor Kitleri, pBAC™
       • LIC Vektor Kitleri, pET
       • LIC Vektor Kitleri, pIEx™
       • LIC Vektor Kitleri, pTriEx™
       • LIC Vektör Kitleri, pCDF & pRSF
      • Overnight Express™ Otoindüksiyon Sistemi
      • Prokaryotik Ekspresyon
       • Bakteriyofaj CE6/?DE3 Lizojenizasyon Kiti
       • İkili Koekspresyon Vektörleri/Koekspresyon Sistemleri & Vektörler
       • pCDF & pRSF Ekspresyon Sistemleri/pCDF & pRSF Ekspresyon Sistemleri Artı Kompetan Hücreleri
       • pET-31b(+) DNA, AlwN I Çözünmüş, Defosforlanmış/pETcoco™ Sistemleri
       • pETBlue™ PCR Klonlama Kitleri/pETBlue™ Sistemi
       • pET Dsb Füzyon Sistemleri 39b ve 40b/pET Ekspresyon Sistemi 33b
       • pET Ekspresyon Sistemleri/pET Ekspresyon Sistemleri Artı Kompetan Hücreleri
       • pET GST Füzyon Sistemleri 41 ve 42/pET Konakçı Tür Gliserol Stokları
       • pET NusA Füzyon Sistemleri 43.1 ve 44/pET Trx Fusion System 32
       • pET Vektör DNA/Singles™ Kompetan Hücreleri
     • Protein Ekstraksiyonu
      • Benzonase® Nuclease
      • BugBuster® Protein Ekstraksiyon Reaktifleri/Saflaştırma Kitleri
      • Insect PopCulture® Reaktifi
      • Lysonase™ Biyoişleme Reaktifleri
      • Memeli Hücresi Ekstraksiyon Reaktifleri
      • PopCulture® Reaktifi ve Kiti
      • rLysozyme™ Çözeltisi
      • RoboPop™ Saflaştırma Kitleri
      • Tavuk Yumurtası Akı Lisozim Çözeltisi
      • YeastBuster™ Protein Ekstraksiyon Reaktifi
     • Protein İşaretleyiciler
      • Perfect Protein™ İşaretleyicileri
      • Perfect Protein™ Western Markers & Blot Kitleri
      • Trail Mix™ Protein İşaretleyicileri
      • Trail Mix™ Western Markers & Blot Kitleri
      • Diğer
     • Protein Saflaştırması
      • D-Tube™ Diyaliz Cihazı/Fractogel® EMD Kamçılı Reçineler
      • His•Tag® Afinite Reçineleri ve Tampon Kitleri
      • MagPrep® P-25 Protein A Tanecikleri/MagPrep® P-2 5 Streptavidin Tanecikleri
      • Protein Açma-Kapama Kitleri
      • Saflaştırma Sistemleri
       • GST•Bind™ Saflaştırma Kitleri
       • GST•Tag™ Antikor Plakası
       • His•Bind® Saflaştırma Kitleri
       • His•Tag® Antikor Plakası
       • Magnetight™ HT96 Standı
       • Magnetight™ Oligo d(T) Tanecikler
       • One•STrEP Saflaştırma Kitleri
       • Strep•Tactin Reçineleri ve Saflaştırma Kitleri
      • S•Tag™ Saflaştırma Kitleri/Streptavidin Agaroz
      • T7•Tag™ Afinite Saflaştırma Kiti
      • Vakum Manifoldu
      • Yere Özgü Proteazlar ve Bölünme Yakalama Kitleri
       • HRV 3C Proteaz
       • Rekombinan Enterokinaz
       • Sınır Derecede Trombin ve Biyokalaylanmış Trombin
       • Sınır Derecesi Faktörü Xa
     • Protein Tayini
      • Anti-Cre Antikoru/AntigenPlus™ Tamponlar
      • Anti-IgG & Streptavidin AP Konjugeleri/AP & HRP Boya Geliştirme Substratları
      • Fusion Taglere karşı Antikorlar
      • His•Tag® Western ve LumiBlot™ Reaktifleri
      • Kemilüminesans ve Bloklayıcı Maddeler/RedAlert Western Blot Boyası
      • S•Tag™ Western Blot ve LumiBlot™ Kitleri
      • S-Protein Konjugeleri/Streptavidin AP LumiBlot™ Kiti
      • T7•Tag® LumiBlot™ Kitleri/T7•Tag® Monoklonal Antikor & Konjugeleri
      • T7 RNA Polimeraz Monoklonal Antikor
   • WideScreen® Tahliller
    • Aktivite Tanımlamaları
    • Araçlar
    • BeadPlex™ Tanımlamaları
    • ELISA
    • Hücre Bazlı Tanımlamalar
  • Organik / Anorganik Reaktifler
   • Anorganik Analizler
    • Enstrumental İnorganik Analizler
     • Atomik Spektroskopi için Yüksek Saflıkta Tuzlar Suprapur®
     • Karl Fischer Reaktifleri apura®
      • Karl Fischer Titrasyonu için Standartlar
      • Kulometrik titrasyon
      • Volümetrik titrasyon
       • apura® Aldehit ve Ketonlar için Reaktifler
       • apura® Tampon Çözeltiler
       • apura® Tek Komponent Reaktifler
       • Çift Komponentli Reaktifler
       • Bitkisel ve Hayvansal Yağlar için Solventler
     • Standartlar, Referans Maddeler ve tamponlar CertiPUR®
      • CertiPUR® Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
       • AAS Standartları
       • ICP Standartları
       • Titrisol® Konsantre Standartlar
       • Yağda Çözülmüş AAS Standartları
       • Yağda Çözülmüş Multi-Element Standartları
       • Yardımcı Maddeler
      • CertiPUR® İletkenlik
       • Kondüktivite için Küçük Poşet Ambalajlar
       • Sertifikalı Referans Maddeler
      • CertiPUR® İyon Kromatografi
       • Multi-Katyon/-Anyon Standartlar
       • Single-Katyon/-Anyon Standartlar
      • CertiPUR® pH Kalibrasyonu
       • Kullanıma Hazır Tampon Çözeltiler
       • Titrisol® Tampon Konsantre Çözeltileri
       • Sertifikalı Sekonder Referans Tampon Çözeltileri ve Maddeleri
       • Sertifikalı Tampon Çözeltileri için Küçük Poşet Ambalajlar
      • CertiPUR® Özel Uygulamalar
       • Kullanıma Hazır Renk Karşılaştırma Çözeltileri
       • Refraktometri için Referans Maddeler
      • CertiPUR® UV/VIS Spektroskopi
      • CertiPUR® Volümetrik Standartlar
       • Alkalimetri için İkincil Referans Madde
       • Arjentometri için İkincil Referans Madde
       • Asidimetri için İkincil Referans Madde
       • İyodometri için İkincil Referans Madde
       • Kompleksometri için İkincil Referans Madde
       • Redoks Titrasyonu için İkincil Referans Madde
     • Volümetrik Çözeltiler TitriPUR®, Titripac®, Titrisol®, Titriplex®
      • Titrisol® Konsantre Çözeltiler
      • TitriPUR® Kullanıma Hazır Çözeltiler
     • XRF Spektroskopi
      • Öğütme ve Tabletleme Yardımcı Reaktifleri
      • XRF Flaksları
     • Yüksek Saflıkta Asit ve Bazlar Suprapur®, Ultrapur®
     • Fonksiyonel Gruplarına göre Reaktifler
      • Hidroksit / Kostikler
    • Güvenlik Ürünleri ve Genel Uygulamalar
     • Absorpsiyon ve Filtrasyon
      • Absorpsiyon
       • Absorpsiyon Tüpleri
       • Aktif Kömür
       • Grafit
       • Kalsiyum Oksit
       • Moleküler Sieveler
       • Soda Kireç
      • Filtrasyon
       • Alüminyum Oksit Lifleri
       • Cam Pamuğu
       • Deniz Kumu
     • Dökülmüş Sıvılar için Absorban Maddeler Chemizorb®
     • İndikatörler
      • Asit-Baz indikatörleri veya pH İndikatörleri
      • Floresans İndikatörleri
      • Metal İndikatörler
      • Redoks İndikatörleri
      • Özel Uygulama İndikatörleri
     • Kurutma Ajanları
      • Desikant Poşetleri
      • Fosfor Pentoksit ve SICAPENT®
      • Kalsiyum Klorür
      • Kalsiyum Oksit
      • Moleküler Sieveler
      • Silika Jel
     • Örnek Hazırlama ve Ürün Saflaştırma
     • Temizlik İşlemleri Extran®
      • Extran® aksesuarlar
      • Extran® Manuel Temizlik
      • Extran® Otomatik Temizlik
      • Genel Temizlik Uygulamaları
    • Klasik İnorganik Analizler
     • Asitler
     • Bazlar
      • Çözeltiler
      • Pelletler
     • Metal tuzları, metaller ve noble metalleri
      • Elementer analize göre ürünler
      • Metaller ve metal oksitler
      • Noble metaller
     • Tuzlar
   • Organik Analiz
    • Analiz için çözücüler EMPARTA® ACS
    • Analiz için çözücüler EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur
   • Organik Sentez
    • Parametreler (Alfabetik)
     • A-D
      • Açilasyon
      • Alkilasyon
      • Amino Asit Analizi
      • Amino Metilasyon
      • Aydınlatma
      • Coupling
      • Dehidratasyon
      • DNA / RNA Sentezi
      • DNA/RNA Sentezi için Solventler
     • E-İ
      • Enantioseçici Sentez
       • Enantioseçici Sentez için Reaktifler
       • Enantiyoselektif Sentez için Yapı Taşları
       • Rasematları Çözmek için Reaktifler
      • Grignard Reaksiyonları
      • Halojenasyon
      • Hidrojenasyon
      • İndirgeme
     • K-N
      • Katalizörler
      • Katalizörler, Faz Transferi
      • Katalizörler, Heterojen
      • Katalizörler, Homojen
      • Katalizörler, Ligandlar
      • Koruyucu Gruplar
      • Kozmetik için Organik Sentez Ürünleri
       • Kozmetik için Organik Sentez Kokular ve Esanslar
      • Nükleotit Sentezi
     • O-P
      • Oksidasyon
      • Organik Sentez GMP olmayan İlaç Üretimi için Ürünler
      • Organik Sentez Teknik Uygulamalar için Ürünler
       • Teknik Uygulamalar için Diğer Organik Sentez Ürünleri
       • Elektrokaplama
        • Elektrokaplama için Diğer Organik Sentez Ürünleri
       • Elektronikler
        • Elektronikler için Diğer Organik Sentez Ürünleri
        • Elektronikleri için Organik Sentez Solventler
        • Elektronikler için Organik Sentez Özel Katkılar
       • Kaplama
        • Kaplamalar için Organik Sentez Özel Katkılar
       • Plastik
        • Plastikler için Organik Sentez Özel Katkılar
        • Plastikleştirici Organik Sentez Ürünleri
        • Plastikler için Organik Sentez Solventler
        • Plastikler için Organik Sentez Ürünleri, Sertleştirici ve Katılaştırıcılar
        • Plastikler için Diğer Organik Sentez Ürünleri
      • Organometal Sentezi
      • Peptit Sentezi
      • Polikondenzasyon
      • Polimerizasyon
       • Polimerizasyon, Başlatıcılar
       • Polimerizasyon, Düzenleyiciler
       • Polimerizasyon, İnhibitörler
       • Polimerizasyon, Monomerler
      • Polyaddition
     • S-Z
      • Sentez için Solventler
      • Sililasyon
      • Türevlendirme
      • Wittig Reaksiyonları
      • Yapı Taşları / Temel Reaktifler
       • Azo- ve Hidrazo Bileşikleri
       • Nitrozo Bileşikleri ve Nitritler
       • Aldehitler
        • Alifatik ve Aralifatik Aldehitler
        • Asetaller
        • Doymamış Aldehitler
        • Heterosiklik Aldehitler
        • Aromatik Aldehitler
         • Halojenlenmiş Aromatik Aldehitler
         • Hidroksil ya da Eter Grupları İçeren Aromatik Aldehitler
         • Diğer Aromatik Aldehitler
       • Alkolatlar ve Asetilasetonatlar
        • Alkolatlar
        • Asetilasetonatlar
       • Alkoller
        • Sübstitüe Alkoller
         • Aminoalkoller
         • Farklı Sübstitüentlere Sahip Alkoller
        • Sübstitüe Olmamış Monohidrik Alkoller
         • Alifatik ve Aralifatik Alkoller
         • Alisiklik Alkoller
         • Doymamış Alkoller
        • Sübstitüe Olmamış Polihidrik Alkoller
       • Aminler ve Amonyum Bileşikleri
        • Alifatik Di- ve Poliaminler
        • Amonyum Bileşikleri
        • Alifatik, Alisiklik ve Aralifatik Aminler ve Hidroksil Aminler
         • Primer Aminler
         • Sekonder Aminler
         • Tersiyer Aminler ve Nitroksitler
        • Aromatik ve Heteroaromatik Aminler
         • Primer Aromatik Aminler (Anilinler)
         • Sekonder Aromatik Aminler (Anilinler)
         • Tersiyer Aromatik Aminler (Anilinler)
       • Eterler
        • Aminoeterler
        • Crown Bileşikleri
        • Karboksil Grupları İçeren Eterler
        • Karbonil Grupları İçeren Eterler
        • Okzonyum Tuzları
        • Hidroksieterler
         • Glikol Eterler
         • Hidroksimonoeterler
        • Sübstitüe Olmamış Mono ve Polieterler
        • Farklı Fonksiyonel Gruplar İçeren Eterler
        • Halojenlenmiş Eterler
       • Fenoller ve Fenol Eterler
        • Alkil ve Aril Fenoller ve Türevleri
        • Aminofenoller ve Aminofenol Eterler
        • Fenolkarboksilik Asitler ve Türevleri
        • Karbonil ya da Oksim Grupları İçeren Fenoller ve Fenol Eterler
        • Nitrofenoller ve Nitrofenol Eterler
        • Halojenlenmiş Fenoller ve Halojenlenmiş Fenol Eterler
        • Farklı Hidroksil ya da Eter Grupları İçeren Fenoller ve Fenol Eterler
        • Farklı Sübstitüeler İçeren Fenoller ve Fenol Eterler
       • Heterosiklikler
        • 7 Üyeli Halka İçeren Heterosiklikler
        • 4 Üyeli Halka İçeren Heterosiklikler (ör. Okzetanlar)
        • 3 Üyeli Halka İçeren Heterosiklikler (ör. Okziranlar, Aziridinler)
        • 5 Üyeli Halka İçeren Heterosiklikler
         • 1,3-Diokzolanlar
         • Di- ve Tetrahidrofuranlar, Butirolaktonlar
         • Furanlar, Benzofuranlar
         • Pirazoller, İndazoller
         • Pirolidinler, Pirolidonlar, Ftalimidler, İzatinler
         • Piroller, İndoller
         • Tiazoller
         • Tiyofenler (ayrıca S,S-dioksitler)
         • Triazoller, Tetrazoller
         • 5 Üyeli Halka İçeren Diğer Heterosiklikler
         • İmidazoler, Benzimidazoller
         • İmidazolidinonlar
         • İzoksazoller, Oksazoller
        • 6 Üyeli Halka İçeren Heterosiklikler
         • Alkil-, Aril- ve Aralkil Piridinler
         • Aminopiridinler
         • 1,2-Diazinler, Kinolinler, Ftalazinler
         • 1,4-Diazinler, Piperazinler, Kinoksalinler
         • 1,3-Diazinler, Pirimidinler, Kinazolinler
         • Kinolinler, Akridinler, İzokinolinler
         • 1,2-Okzazinler
         • 1,4-Okzazinler, Morfolinler
         • Piperidinler
         • Piranlar
         • 2-Piranonlar (6 Üyeli Halkalı Laktonlar)
         • Piridinaldehitler, Ketonlar, Oksimler
         • Piridinkarboksilik Asitler ve Türevleri
         • Triazinler
         • 1,2- ve 1,3-Dioksanlar, 1,3,5-Trioksanlar
         • Diğer Piridinler
         • Halojenlenmiş ve Hidroksilenmiş Piridinler
         • Sülfür Bileşikleri
       • Hidrokarbonlar
        • Alkanlar
        • Alkenler ve Alkinler
        • Aromatik Hidrokarbonlar
        • Sikloalkanlar
        • Sikloalkenler
       • Karboksilik Asitler
        • Aminokarboksilik Asitler ve Türevleri
        • Di- ve Polikarboksilik Asitler
        • Hidroksikarboksilik Asitler ve Türevleri
        • Okzokarboksilik Asitler
        • Diğer Sübstitüentleri İçeren Karboksilik Asitler
         • Nitro Sübstitüe Karboksilik Asitler
         • Sülfür İçeren Karboksilik Asitler
         • Diğer Sübstitüentleri İçeren Karboksilik Asitler
        • Halojenlenmiş Karboksilik Asitler ve Türevleri
         • Alifatik ve Aralifatik Halojenlenmiş Karboksilik Asitler
         • Aromatik Halojenlenmiş Karboksilik Asitler ve Tuzları
        • Sübstitüe Olmamış Monokarboksilik Asitler
       • Karboksilik Asit Türevleri
        • Karboksilik Asit Anhidratlar
        • Ortokarboksilik Asit Esterleri
        • Asiklik Karboksilik Asit Amidler ve Türevleri
         • Sübstitüe Olmamış Karboksilik Asit Amidleri
         • Halojen Sübstitüe Karboksilik Asit Amidleri
         • Farklı Fonksiyonel Gruplar İçeren Karboksilik Asit Amidleri
         • Farklı Amino ya da Amido Grupları İçeren Karboksilik Asit Amidleri
        • Diğer Karboksilik Asit Türevleri
         • Karboksilik Asit Hidrazidleri
         • Karboksilik Asitlerin Metal Tuzları
         • Karbonatlar
         • Laktonlar
         • Perasitler ve Peroksitler
         • Siklik Amdiler, Laktamlar ve Türevleri
         • Üreler ve Türevleri
         • Çok Yönlü Karboksilik Asit Türevleri
        • Karboksilik Asit Esterler
         • Di- ve Trikarboksilik Asit Esterleri
         • Farklı Fonksiyonel Gruplar İçeren Monoesterler
         • Halojen Sübstitüe Monoesterler
         • Sübstitüe Olmamış Monoesterler
        • Karboksilik Asit Halojenürler
         • Alifatik ve Aralifatik Karboksilik Asit Halojenürler
         • Aromatik Karboksilik Asit Halojenürler
       • Ketonlar
        • Alifatik ve Aralifatik Ketonlar
        • Alisiklik Ketonlar
        • Benzofenonlar
        • 1,2-Dikarbonil Bileşikleri
        • 1,4-Dikarbonil Bileşikleri
        • 1,3-Dikarbonil Bileşikleri
        • Heterosiklik Ketonlar
        • Ketaller
        • Kinonlar
        • Doymamış Ketonlar
        • Farklı Sübstitüentler İçeren Alifatik Ketonlar
        • Sübstitüe Olmamış Yan Zincire Sahip Asetofenonlar
       • Nitriller ve İzonitriller
        • Alifatik Nitriller ve İzonitriller
        • Aromatik Nitriller ve İzonitriller
        • Fenilasetonitriller (Benzil Siyanürler)
        • Heterosiklik Nitriller ve İzonitriller
        • Karbonil Gruplar İçeren Nitriller ve İzonitriller
        • İzosiyanatlar
        • Doymamış Nitriller ve İzonitriller
        • Halojenlenmiş Nitriller ve İzonitriller
       • Nitro Bileşikleri
        • Alifatik Nitro Bileşikleri
        • Aromatik Nitro Bileşikleri
       • Organoelement Bileşikleri
        • Arsenik ve Selenik Bileşikler
        • Borik Bileşikler
        • Fosfor Bileşikleri
        • Hidrürler ve Amidler
        • İminler, İmidler, Nitronlar
        • Karboniller
        • Oksimler ve Türevleri
        • Organometal Bileşikler
        • Silisyum Bileşikleri
       • Organohalojen Bileşikleri
        • Alken ve Alkin Halojenürler
        • Aromatik Halojenürler
        • Sikloalkan ve Sikloalken Halojenürler
        • Alkan Halojenürler
         • Sikloalkan Halojenürler
         • Alifatik Alkan Halojenürler
        • Diğer Halojenlenmiş Türevler
        • Halojenlenmiş Alkoller
        • Halojenlenmiş Aminler
        • Halojenlenmiş Eterler
        • Halojenlenmiş Heterosiklikler
       • Diğer Organik Bileşikler
       • Sülfür Bileşikleri
        • Tiyosiyanatlar ve İzotiyosiyanatlar
        • Tiyoüre ve Türevleri
        • Merkaptanlar
         • Alifatik ve Aralifatik Merkaptanlar
         • Aromatik ve Heterosiklik Merkaptanlar
         • Bifonksiyonel Merkaptanlar
        • Sülfoksitler ve Sülfonlar
        • Sülfonik Asiter ve Türevleri
        • Sülfürler ve Disülfürler
         • Disülfitler
         • Sülfitler
        • Sülfoksitler ve Sülfonlar
         • Sülfoksitler
         • Sülfonlar
        • Sülfonik Asiter ve Türevleri
         • Sülfonik Asit Amidleri ve Türevleri
         • Sülfonik Asit Esterleri ve Tuzları
         • Sülfonik Asit Klorürleri ve Anhidritler
        • Diğer Sülfür Bileşikleri
  • Solventler / Referans Maddeler / İyonik Sıvılar
   • İyonik Sıvılar
    • İyonik Sıvılar - Anyonlar
     • Boratlar (İyonik Sıvılar)
      • Floroboratlar (İyonik Sıvılar)
      • Okzalatboratlar (İyonik Sıvılar)
      • Siyanoboratlar TCB (İyonik Sıvılar)
     • Disiyanamidler (İyonik Sıvılar)
     • Fosfatlar (İyonik Sıvılar)
      • Alkilfosfatlar (İyonik Sıvılar)
      • Floroalkilfosfatlar FAP (İyonik Sıvılar)
      • Florofosfatlar (İyonik Sıvılar)
     • Halojenürler (İyonik Sıvılar)
     • İmidler (İyonik Sıvılar)
     • Nonaflateler (İyonik Sıvılar)
     • Sülfatlar (İyonik Sıvılar)
     • Sülfonatlar (İyonik Sıvılar)
      • Metansülfonatlar (İyonik Sıvılar)
      • Triflorometansülfonatlar (İyonik Sıvılar)
     • Tiyosiyanatlar (İyonik Sıvılar)
    • İyonik Sıvılar - Katyonlar
     • Amonyumlar (İyonik Sıvılar)
     • Guanidinyumlar (İyonik Sıvılar)
     • İmidazoller (İyonik Sıvılar)
      • Disübstitüe İmidazoller (İyonik Sıvılar)
      • Trisübstitüe İmidazoller (İyonik Sıvılar)
     • Morfolinler (İyonik Sıvılar)
     • Piridinler (İyonik Sıvılar)
     • Pirolidinler (İyonik Sıvılar)
   • Referans Maddeler
    • Atomik Spektroskopi
     • AAS Standartları, Kullanıma hazır
     • AAS Standartları Titrisol
     • ICP Çok Elementli Standartlar
      • Dalgaboyu Kalibrasyonu Standartları
      • Grafit Fırınlı AAS Standartları
      • ICP/MS Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Kütle Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Optimizasyon Çözeltisi
      • ICP/MS Plazma Kurulum Çözeltisi
      • ICP Kalibrasyon Standartları
      • Katyonik Kromatografi Standartları
     • ICP Tek Elementli Standartlar
      • ICP Standartları 10 mg/l
      • ICP Tek Elementli Standartlar, 10000 mg/l
      • ICP Tek Elementli Standartlar, 1000 mg/l
     • Yağda Çözünmüş Standartlar
      • Çok Elementli Standartlar, Yağda Çözünmüş Kalibrasyon Standartları
      • Tek Elementli Standartlar, Yağda Çözünmüş
      • Yardımcılar
    • İletkenlik Ölçümü
     • İletkenlik Ölçümleri için Yardımcılar
     • Poşetlerde Referans Çözeltiler
     • Referans Maddeler
    • İyon Kromatografisi
     • CARS™ Sürekli Anyon Rejenerasyon Sistemi
     • Çok Elementli Standartlar Anyonik
     • Tek Katyonlu/Anyonlu Standartlar
    • Özel Uygulamalar
     • Beyaz Standart - DIM 5033
     • Refraktif İndeks Standartları
     • TOC-Standart
     • Tütün Analizi
    • pH Ölçümü
     • İkincil Standart Referans Tamponu
      • Standart Referans Tampon Çözeltiler (25°C)
      • Standart Referans Tampon Maddeler (25°C)
     • Kullanıma Hazır Tampon Çözeltiler
      • Tampon Çözeltiler (20°C)
      • Tampon Çözeltiler (25°C)
      • Tampon Çözeltiler - Renk Kodlu (20°C)
     • Poşetlerde Tampon Çözeltiler (25°C)
     • Tampon Konsantreleri Titrisol
      • Tampon Konsantreleri (20°C)
      • Tampon Konsantreleri - Renk Kodlu (20°C)
    • UV/VIS Standartları
    • Volumetri
     • Alkalimetri için İkincil Referans Madde
     • Arjentometri için İkincil Referans Madde
     • Asidimetri için İkincil Referans Madde
     • İyodometri için İkincil Referans Madde
     • Kompleksometri için İkincil Referans Madde
     • Redoks Titrasyonu için İkincil Referans Madde
   • Solventler
    • Enstrümental Analiz
     • Gaz Kromatografi için Solventler, SupraSolv®
     • Headspace Gaz Kromatografi için Solventler, SupraSolv®
     • NMR Spektroskopisi için Dötero Solventler
     • Organik Eser Madde Analizi için Solventler, UniSolv®
     • Spektroskopi için Solventler, Uvasol®
     • Sıvı Kromatografi için Solventler, LiChrosolv®
    • Klasik Analiz ve Sentez
     • Analiz için EMSURE® Solventler
     • Kurutulmuş Solventler, SeccoSolv® & SeccoSept®
     • LabGrade Solventler
     • Sentez için Solventler
    • Preparatif Kromatografi için Solventler
    • Solvent Geri Alım Sistemleri ve Aksesuarları
     • Açma Yardımcıları
     • Boru Sistemleri
     • Daldırma Tüpleri
     • Dişli Adaptör
     • Doldurma Hortumları / Muslukları
     • Geri Alım Sistemleri
     • Güvenlik Öğeleri
     • Seviye Sensörleri
     • Yedek Parçalar
     • Yükseltgenler ve İndirgenler
    • Üretim
     • Farmakope Solventleri
     • İlaç Üretimi için Solventler
  • Test Kitleri ve Fotometrik Metodlar
   • Enstrümantal Test Sistemleri
    • Bulanıklık Ölçümleri, Turbiquant
     • Türbidimetre
     • Türbidimetre için Aksesuarlar
     • Türbidimetre için ICP Kalibrasyon Standartları
    • Enstrümantal Aksesuarlar, Eski Enstrümanlar için
     • Mikrodalga Çözünmesi MW 500/520
     • Thermoreactor TR 105
    • Fotometrik Ölçümler, Spectroquant Sistemi
     • Analitik Kalite Güvence
     • Fotometreler ve Aksesuarları
      • Fotometreler
      • Fotometre Aksesuarları
     • Numune Hazırlama için Reaktifler
     • Spectroquant Testleri
     • Termoreaktörler ve Aksesuarları
      • Termoreaktör
      • Termoreaktör için Aksesuarlar
    • Reflectoquant Sistemi
     • Reflaktometre ve Aksesuarları
     • Reflectoquant Plus Test Kitleri
     • Reflectoquant Test Şeritleri
   • Fotometrik Reaktifler
    • Fotometrik uygulamalar için Standart Çözeltiler (CRM)
    • Örnek Hazırlama
     • Ekstraksiyon
     • Kalıntı Element Zenginleştirilmesi
     • Mineral karışımların ayırımı
    • Parametreler (Alfabetik)
     • A-B
      • Aldehit
      • Altın
      • Aluminyum
      • Amonyum
      • Antimon
      • AOX
      • Bakır
      • Berilyum
      • Bizmut
      • Bor
     • C-F
      • COD
      • Cıva
      • Çinko
      • Demir
      • Fenol
      • Florür
      • Fosfat
     • G-İ
      • Galyum
      • Germanyum
      • Gümüş
      • İndiyum
      • İtriyum
     • K-L
      • Kadmiyum
      • Kalay
      • Kalsiyum
      • Kjeldahl - Azot
      • Klorin / Klorür
      • Kobalt
      • Krom
      • Kurşun
      • Lityum
     • M-P
      • Magnezyum
      • Molibden
      • Nikel
      • Nitrat
      • Nitrit
      • Niyobiyum
      • Osmiyum
      • Paladyum
      • Platin
     • R-S
      • Rutenyum
      • Seryum
      • Silikat
      • Siyanür
      • Skandiyum
      • Sülfat
      • Sülfit
     • T-Z
      • Talyum
      • Telluryum
      • Titanyum
      • Toryum
      • Tungsten
      • Uranyum
      • Vanadyum
      • Viskozite, Selülozda
      • Zirkonyum
   • Görsel Testler
    • Kolorimetrik Test Kitleri
     • Çok düşük - Orta konsantrasyon aralığı için Aquaquant®
     • Orta konsantrasyon aralığı için Aquamerck®
     • Orta - Yüksek konsantrasyon aralığı için Microquant®
    • Kompakt Laboratuarlar
    • pH Testleri
     • pH İndikatörü Çözeltileri
     • pH İndikatörü Kağıtları
     • pH İndikatörü Şeritleri (sızdırmaz)
    • Test Şeritleri, Merckoquant
   • Parametreler (Alfabetik)
    • P-R
     • Perasetik Asit
     • Peroksidaz
     • Peroksit
     • pH İndikatörü Şeritleri (sızdırmaz)
     • pH İndikatörü Çözeltileri
     • pH İndikatörü Kağıtları
     • pH Test Setleri
     • Potasyum
     • Potasyum İyodat-Nişastası Kağıdı
     • Potasyum İyodür Nişastası Kağıdı
     • Renk
    • S
     • Serbest Sülfirik Asit
     • Sertlik, Kalıcı
     • Sertlik, Karbonat
     • Silikat
     • Siyanür
     • Siyanürik Asit
     • Sodyum, Döllenme için Besleyici Çözeltilerde
     • Sukroz (Sakkaroz)
     • Sülfat
     • Sülfit
     • Sülfür
    • T-Z
     • Tensit
     • Tespit Banyosu
     • TOC
     • Toplam Şeker
     • Toplam Asitlik
     • Toplam Sertlik
     • Uçucu Organik Asitler
     • Üre
     • Yüzey Aktifler (Anyonik)
     • Yüzey Aktifler (Katyonik)
     • Yüzey Aktifler (Non-İyonik)
    • A
     • Alkalin Fosfataz
     • Alkalinite
     • Altın
     • Aluminyum
     • Amonyum
     • AOX
     • Arsenik
     • Asit Kapasitesi
     • Askorbik Asit
     • Azot (Toplam)
    • B-C
     • Bakır
     • BOD
     • Bor
     • Brom
     • Bulanıklık
     • COD
     • COD (Hg İçermeyen)
     • Çinko
    • D-G
     • Demir
     • Fenol
     • Florür
     • Formaldehit
     • Fosfat
     • Fritest®
     • Glukoz
     • Glutardialdehit
     • Gümüş
    • H-İ
     • Hidrazin
     • Hidrojen Peroksit
     • Hidroksimetilfurfural (HMF)
     • İyot
    • K
     • Kadmiyum
     • Kalay
     • Kalsiyum
     • Klorür
     • Klorür Dioksit
     • Klorür ve pH
     • Kobalt
     • Kromat
     • Kuarterner Amonyum Bileşikleri
     • Kurşun
     • Kurşun Asetat Kağıdı
    • L-N
     • Laktik Asit
     • Magnezyum
     • Malik Asit
     • Manganez
     • Molibden
     • Monokloramin
     • Nikel
     • Nitrat
     • Nitrat, Deniz Suyunda
     • Nitrit
    • O
     • Oksijen
     • Oksijen Tutucular
     • Oxifrit Test®
     • Ozon
   • Uygulama Alanları
    • Parametreler (Alfabetik)
     • A-G
      • Akvaryum
      • Atık Kanalizasyon Suyu
      • Atık Su
      • Biyoteknoloji
      • Çevre
      • Deniz Suyu
      • Dezenfeksiyon Kontrolü
      • Elektrokaplama
      • Gıda
     • İ-Z
      • İçecekler
      • İçme Suyu
      • Isıtma Suyu / Soğutma Suyu
      • Mineral Su
      • Süt
      • Şarap
      • Tarım
      • Yapı Malzemesi
      • Yeraltı Suyu, Yüzey Suyu
      • Yüzme Havuzları
  • Numune Hazırlama / Lab. Aksesuarları
   • Numune Hazırlama
    • Absorpsiyon
    • Çözme / Çözünme
    • Ekstraksiyon
    • Eser Element Zenginleştirmesi
    • İyon Değiştirici
     • Kuvvetli Asit Katyonu Değiştirici
     • Kuvvetli Bazik Anyonu Değiştirici
     • Mixed-Bed İyon Değiştirici
     • Zayıf Asit Katyonu Değiştirici
     • Zayıf Bazik Anyonu Değiştirici
    • Kompleks Oluşumu
    • Kurutma
    • Saflaştırma
     • Parametreler (Alfabetik)
      • A-C
       • Absorpsiyon Tüpleri
       • Adsorbent Reçineler
       • Aktif Kömür
       • Aluminyum Oksit Lifleri
       • BTS Katalizörü
       • Cam Boncuklar
       • Cam Pamuğu
      • D-İ
       • Dekalsifikasyon Çözeltisi
       • Deniz Kumu
       • Desikatör Gresi
       • Gaz Oluşumu Reaktifleri
       • Grafit
       • Isıtma Banyosu Sıvısı
      • K
       • Kalsiyum Oksit
       • Kaolin
       • Kaynatma Taşları
       • Kieselguhr
       • Kieselguhr Selit
       • Kompleks Oluşumu Reaktifleri
       • Kömür
       • Kuvartz Kumu
      • M-R
       • Magnezya Çubukları/Yatakları
       • Mermer Tozu/Granülü
       • Metal Banyolar
       • Moleküler Sieveler
       • Parafin
       • Polivinilpirolidon (Polividon)
       • Rölatif Nemin Ayarlanması
      • S-Z
       • Silikon Dioksit
       • Silikon Gresler
       • Silikon Köpürmeyen Madde
       • Silikon Yağı
       • Silisik Asit
       • Soda Kireç
       • Soğutma Karışımları
       • Yağ Banyosu Dolgusu
   • Laboratuar Aksesuarları
    • Açma Yardımcıları
    • Adaptörler
     • Dişli Adaptör
     • Adaptör ve Redüktör
    • Boru Sistemleri
    • Geri Alım Sistemleri
     • Doldurma Hortumları / Muslukları
     • Daldırma Tüpleri
     • Geri Alım Sistemleri
    • Güvenlik
     • Güvenlik Ekipmanları
     • Güvenlik Etiketleri
    • Seviye Sensörleri
    • Şişeler / Konteynırlar
     • Şişeler
     • Büyük Kazanlar ve Konteynırlar
    • Yedek Parçalar
   • Lab Ekipmanlarının Temizliği
    • Dökülen Sıvılar için Absorbanlar
    • Extran® Aksesuarları
    • Extran® Manuel Temizlik
    • Extran® Otomatik Temizlik
  • Farmakopi
   • API ve İlaç Üretimi
    • API
    • Biyoüretim ve Ayırım
     • Amino Asitler
     • Ayırım, Harman
     • Benzonase® Endonuclease
     • Biyokromatografi
      • HIC Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
      • İyon Değişimi Kromatografisi
       • Kuvvetli Asit Katyonu Değiştirici
       • Kuvvetli Bazik Anyonu Değiştirici
       • Zayıf Asit Katyonu Değiştirici
       • Zayıf Bazik Anyonu Değiştirici
       • Diğer
      • Metal Şelat Afinite Kromatografisi
     • Biyolojik Tamponlar
     • Fermantasyon
      • Besleyici Besiyer ve Tamamlayıcıları
      • Mikrobiyolojik Besiyer
     • Yerinde Temizleme (Cleaning in Place)
    • Formülasyon
     • API
     • Formülasyon için Tüm Hammaddeler
     • Katı Dozaj Formu
      • Asit Nitelikliler ve Diğer Bileşenler
      • Bileşenler - Katı
      • Bağlayıcılar ve Dolgular
      • Kaplamalar ve Destekleyici Malzemeler
      • Çeşniler - Katı
      • Kayganlaştırıcılar
      • Sürfaktanlar ve Stabilizatörler
     • Sıvı Dozaj Formu
      • Bileşenler - Sıvı
      • Tatlandırıcılar - Sıvı
      • pH Ayarlayıcılar ve İzotonlaştırıcılar
      • Koruyucular
      • Solventler
      • Enteral / Renal
       • Enteral
       • Renal
      • Kıvam Arttırıcılar / Antioksidanlar
       • Kıvam Arttırıcılar
       • Antioksidanlar
      • Sürfaktanlar ve Stabilizatörler
      • Enzimler
     • Yarı Katı Dosaj Formu
      • Asit Nitelikliler ve Diğer Bileşenler
      • Bileşenler - Yarı Katı
      • Antioksidanlar ve Koruyucular - Yarı Katı
      • Yüzey Aktifler ve Stabilizatörler
      • Kıvam Arttırıcılar-Yarı Katı
      • Koruyucular
    • Kimyasal Sentez ve Ayırım
     • Chromolith® Prep Si
     • Hibar Pre-Packed Kolonlar "Kullanıma hazır" (250 - 25 mm)
     • LiChroprep, Dolgu Malzemesi
     • LiChrospher, Küresel Silika Taşıyıcı
     • PharmPrep®, Küresel Silika Jel
     • Preparatif Kromatografi için Aluminyum Oksit
     • Preparatif Kromatografi için Solventler
     • Preparatif Kromatografi için Standardize Edilmiş Silika Jeller
     • Diğer Sorbentler, Ters Faz Silika Jel
      • Florisil Dolgu Malzemeleri
      • Selüloz Dolgu Malzemeleri
      • Ters Faz Silika Jel
   • Farmakopi Analizi için Reaktifler
    • Asitler
    • İndikatörler
    • Kostikler
    • Solventler
    • Standartlar
     • Refraktif İndeks Standartları
     • Renk Referans Çözeltileri
     • UV/VIS Standartları
    • Tuzlar
    • Diğer
  • Endüstriyel Kullanımlar
   • Kozmetik Hammaddeleri
    • Etken Maddeler
     • Formülasyon Stabilizatörleri
      • Antioksidantlar
      • Mikrobiyal Stabilizatörler
      • Fotostabilizatörleri
      • Koruyucular
     • Saç Bakımı Bileşenleri
     • Haşere Kovucular
     • Ağız Bakımı Bileşenleri
     • Cilt Bakımı Bileşenleri
      • Akne Önleyici
      • Anti-Aging
      • Anti-Selülit
      • Anti-İnflamatuar
      • Kırışık Önleyici
      • Antioksidanlar / Vitaminler
       • Antioksidanlar
       • Vitaminler
      • Tüy Dökücü Maddeler
      • Mikrosirkülasyon
      • Nemlendiriciler / Cilt Hücresi Koruyucuları
       • Nemlendiriciler
       • Cilt Hücresi Koruyucuları
      • Cilt Beyazlatıcıları / Renk Açıcıları
     • Güneş Bakımı
      • Geliştirilmiş Foto Koruma
      • İnorganik UV Filtreleri
      • Organik UV Filtreleri
      • Güneşsiz Bronzlaştırıcılar
    • Katkılar
     • Tamponlar ve Nötralize Edici Ajanlar
     • Nem tutucular
     • Diğer Katkılar
     • Kozmetik Malzemeler, RonaCare®
     • Solventler
    • Pigmentler ve Dolgular
     • Renk Kozmetikleri
      • Bizmutoksiklorür Dispersiyonları
      • Tırnak Cilaları için Bizmutoksiklorür Dispersiyonları
      • Siyah Renk Pigmentleri, Colorona®
      • Renk Luster Pigmentleri / Metalik Luster Pigmentleri, Colorona®
       • Renk Luster Pigmentleri
       • Metalik Luster Pigmentleri
      • Altın Pigmentleri, Colorona®
      • Fonksiyonel Dolgular, RonaFlair®
      • Yüksek Performanslı Pigmentler, Ronastar®
      • Sedef (Interference) Pigmentleri / Gümüş Beyazı Pigmentleri, Timiron®
       • Sedef (Interference) Pigmentleri
       • Gümüş Beyazı Pigmentleri
      • Renk Geçişli (Color Travel) Pigmentler, Xirona®
     • Kişisel Bakım
      • Siyah Renk Pigmentleri, Colorona®
      • Renk Luster Pigmentleri, Colorona®
      • Altın Pigmentleri, Colorona®
      • Metalik Luster Pigmentleri, Colorona®
      • Fonkstiyonel Dolgular, RonaFlair®
      • Yüksek Performans Pigmentleri, Ronastar®
      • Sedef (Interference) Pigmentleri, Timiron®
      • Gümüş Beyazı Pigmentleri, Timiron®
      • Renk Geçişli (Color Travel) Pigmentler, Xirona®
   • Fotonik Ürünler
    • Optik Kaplamalar için Malzemeler
     • Evaporasyon Malzameleri, Patinal®
      • Renk Malzemeleri
      • Florürler
      • Hidrofobik Maddeler
      • Metaller
      • Oksitler
      • Özel Ürünler / Bileşikler
      • Sülfitler
     • Solarpur®
      • Tek Katmanlı AR-Kaplamaları
    • Optipur®
     • Tek Kristal Prekürsör
    • Teknik Sanayi
     • Diğer Maddeler
     • Technipur™
   • Pigmentler & Katkılar
    • Kaplamalar
     • Uzay ve Havacılık
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Fonksiyonel Pigmentler
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Sanatçı Boyaları
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Otomotiv OEM Kaplamaları & Havacılık ve Uazy
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Fonksiyonel Pigmentler
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Otomotiv Tamir Boyaları
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Fonksiyonel Pigmentler
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Bobin ve Ekstrüzyon Kaplamalar
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Fonksiyonel Pigmentler
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Dispersiyon Boyalar
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Döşemecilik
      • Fonksiyonel Pigmentler
     • Genel Endüstriyel Kaplamalar
      • Mavi
       • Sedefli
       • Parlak
      • Bakır / Turuncu
       • Sedefli
       • Parlak
      • Fonksiyonel Pigmentler
      • Yeşil / Turkuaz
       • Sedefli
       • Parlak
      • Çokrenkli
      • Nötr
       • Sedefli
       • Parlak
      • Kırmızı / Magenta
       • Sedefli
       • Parlak
      • Mor
       • Sedefli
       • Parlak
      • Sarı / Altın
       • Sedefli
       • Parlak
     • Deri / Plastik / Toz / Ahşap Kaplamalar
      • Deri Kaplamalar
       • Mavi
        • Sedefli
        • Parlak
       • Bakır / Turuncu
        • Sedefli
        • Parlak
       • Fonksiyonel Pigmentler
       • Yeşil / Turkuaz
        • Sedefli
        • Parlak
       • Çokrenkli
       • Nötr
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı / Magenta
        • Sedefli
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Parlak
       • Sarı / Altın
        • Sedefli
        • Parlak
      • Plastik Kaplamalar
       • Mavi
        • Sedefli
        • Parlak
       • Bakır / Turuncu
        • Sedefli
        • Parlak
       • Fonksiyonel Pigmentler
       • Yeşil / Turkuaz
        • Sedefli
        • Parlak
       • Çokrenkli
       • Nötr
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı / Magenta
        • Sedefli
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Parlak
       • Sarı / Altın
        • Sedefli
        • Parlak
      • Toz Kaplamalar
       • Mavi
        • Sedefli
        • Parlak
       • Bakır / Turuncu
        • Sedefli
        • Parlak
       • Fonksiyonel Pigmentler
       • Yeşil / Turkuaz
        • Sedefli
        • Parlak
       • Çokrenkli
       • Nötr
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı / Magenta
        • Sedefli
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Parlak
       • Sarı / Altın
        • Sedefli
        • Parlak
      • Ahşap Kaplamalar
       • Mavi
        • Sedefli
        • Parlak
       • Bakır / Turuncu
        • Sedefli
        • Parlak
       • Fonksiyonel Pigmentler
       • Yeşil / Turkuaz
        • Sedefli
        • Parlak
       • Çokrenkli
       • Nötr
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı / Magenta
        • Sedefli
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Parlak
       • Sarı / Altın
        • Sedefli
        • Parlak
    • Plastikler
     • Şişirme Kalıpçılığı
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
      • Funksiyonel Katkılar
       • Lazer Markalama
       • Lazer Kaynak
     • Ekstrüzyon
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
      • Fonksiyonel Katkılar
       • Isıl İşlemler
       • Lazer Markalama
       • Lazer Kaynak
     • Enjeksiyon Kalıpçılığı
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
      • Fonksiyonel Katkılar
       • Lazer Markalama
       • Lazer Kaynak
     • Lateks Kauçuğu
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
     • Reçine
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
      • Fonksiyonel Katkılar
       • Isıl İşlemler
       • Lazer Markalama
     • Rotasyon Kalıplama
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Parlak
        • Saten Mat
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
      • Fonksiyonel Katkılar
       • Lazer Markalama
       • Lazer Kaynak
    • Baskı
     • Flexo Baskı
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
     • Gravür Baskı
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
     • Ofset
      • Efekt Pigmentleri
       • Altın
        • Saten Mat
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
     • Ofset Kaplama / Baskı Üstü Vernikleme
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
     • Serigrafi
      • Efekt Pigmentleri
       • Mavi & Yeşil
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Altın
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Çokrenkli
        • Sedefli
        • Parlak
       • Kırmızı & Bakır
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Gümüş Beyazı
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
       • Mor
        • Sedefli
        • Saten Mat
        • Parlak
   • Gıda & Farma için Pigmentler
    • Gıda için, Candurin
     • Altın Renkleri
     • Sedef (Interference) Renkleri
     • Demir Oksit Renkleri
     • Gümüş Renkleri
    • Farma için, Candurin
     • Altın Renkleri
     • Sedef (Interference) Renkleri
     • Demir Oksit Renkleri
     • Gümüş Renkleri
 • Sıvı Aktarma/Titrasyon
  • Pipetleme
   • Otomatik Pipetler
    • Otomatik Pipet
     • Tek Kanallı
      • Sabit HacimLi
      • Ayarlanabilir HacimLi
     • 8/12 Kanallı Ayarlanabilir Pipetler
      • 8 Kanallı
      • 12 Kanallı
    • Elektronik Pipet, Transferpette Electronic
     • Tek Kanallı
     • 8/12 Kanallı Ayarlanabilir HacimLi
      • 8 Kanallı
      • 12 Kanallı
    • Piston Tipi Makro Pipet, Transferpettor
    • Tekrarlamalı Pipet, HandyStep
     • HandyStepS
     • Enjektörleri
    • Tekrarlamalı Pipet (Dispenser) El Tipi, Skalalı, Ekonomik
     • Tekrarlamalı El Dispenseri
     • Dispenser Pipet Ucu
    • Otomatik Pipet Standı
   • Otomatik Pipet Uçları
    • Eppendorf ve Benzeri Uyumlu
    • MLA ve Benzeri Uyumlu
    • Gilson ve Benzeri Uyumlu
    • Oxford ve Benzeri Uyumlu
    • Sherwood ve Benzeri Uyumlu
    • Filtreli Pipet Uçları
     • Poşette
     • Rackta
    • Sıvı Aktarım Kapları
    • Boş Pipet Ucu Kutusu
   • Diğer Pipetleme Cihazları
    • Otomatik Pipetleme Cihazı
    • Makro Pipet Kontrolörü
    • Pipet Pompası (PI-PUMP), Plastik
   • Puarlar
    • Puar, Üç Yollu
    • Puar, Tek Yollu
    • Puar, Tek Yollu, Büyük Pipetler için
    • Pastör Pipet Puarı
   • Pipetler
    • Cam Pipetler
    • Plastik Pipetler
    • Pastör Pipetleri
  • Damlalık
  • Dispenserler
   • Dispenser, El Tipi, Skalalı, Ekonomik
   • Dispenser Pipet Ucu
   • Makro Dispenser
    • Değişken hacimli Superior®
   • Dispenser Şişesi, Cam
  • Büretler
  • Pisetler ve Piset Başlıkları
   • Piset
   • Piset Başlığı
 • Lab Araç ve Gereçleri
  • Filtrasyon/Süzme ve Ayırma Ürünleri
   • Şırınga Ucu Filtreler
    • Şırınga Ucu Filtre, Non-steril, Millex
     • Çok partiküllü/Viskoz sıvılar için
     • Kromatografi uygulamaları için
      • Kromatografi uygulamaları Fluoropore, PTFE, nonsteril
      • IC, PTFE, İyon Kromatografisi, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları LCR, PTFE, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, Naylon, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, PES, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, PVDF, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, Naylon, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, Naylon, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, Naylon, nonsteril
      • Kromatografi uygulamaları, Naylon, nonsteril
     • Laboratuvar filtrasyonu
     • Otomasyon Uyumlu
    • Şırınga Ucu Filtre, Steril, Millex
     • Havalandırma / Gaz Filtrasyonu
      • Havalandırma / Gaz Filtrasyonu, Fluoropore, PTFE, steril
     • Genel uygulamalar
      • Genel uygulamalar, Karışık selüloz ester, Steril
      • Genel uygulamalar, LCR, PTFE, Steril
      • Genel uygulamalar, PES, steril
      • Genel uygulamalar, PVDF, steril
     • Medikal uygulamalar
    • Millex Samplicity
     • Samplicity™ filtrasyon sistemi
   • Filtre Kağıtları
    • Kaba Filtre Kağıtları
    • Kantitatif Filtre Kağıtları
    • Soxhlet Cihazı Kartuşu
   • Membran Filtreler
    • Karışık Selüloz Ester
     • Membran filtre, MF-, hidrofilik, Karışık selüloz ester, Beyaz, Düz
     • Membran filtre, MF-, hidrofilik, Karışık selüloz ester , Beyaz, ızgaralı
     • Membran filtre, MF-, hidrofilik, Karışık selüloz ester , Siyah, Düz
     • Membran filtre, MF-, hidrofilik, Karışık selüloz ester ,Siyah, ızgaralı
     • Membran filtre, triton-free
     • Hidrofilik kenarlı membran filtreler
    • PVDF, Durapore®
     • Membran filtre, Durapore, hidrofilik
     • Membran filtre, Durapore, hidrofobik
    • PVC
     • Membran filtre, PVC
    • Naylon
     • Membran filtre, Naylon
    • PTFE
     • Membran filtre, PTFE, Fluoropore
     • Membran filtre, PTFE, Mitex
     • Membran filtre, PTFE, LCR
     • Membran filtre, PTFE, Omnipore
    • PES
     • Membran filtre, PES, ExpressPlus
    • Gümüş
     • Membran filtre, Gümüş
    • Polikarbonat
     • Membran filtre, isopore, Kahverengi/siyah,Düz
     • Membran filtre, isopore, B, Düz
    • Diğer
     • Membran kapak
     • Membran filtre, RW/Biopore
   • Steril Filtreleme
    • Protein Örnek Hazırlama
     • Amicon® Ultra Santrifüj Tüpleri
    • Steriflip® filtre üniteleri
    • Stericup® filtre üniteleri
    • Sterivex™ filtre üniteleri
    • MilliSolve filtrasyon sistemi
    • Steritop filtre üniteleri
    • Millicup™ Filtre ünitesi
    • Tehlikeli atık filtrasyon sistemi
    • Diğer filtre üniteleri
   • Pompalar ve Aksesuarları
    • Millivac vakum pompası
    • Kimyasal analiz pompası
    • Yüksek verim pompası
    • El vakum pompası
    • Basınç kapları ve aksesuarları
    • Peristaltik pompa
    • Basınç ölçüm aygıtı
    • Pompa aksesuarları
   • Filtre Tutucu ve Manifoldlar
    • Cam
     • Cam filtre tutucu ve yedek parçaları
     • All-Glass filtre tutucu ve yedek parçaları
     • Mikroanaliz filtre tutucu ve yedek parçaları
    • Paslanmaz Çelik
     • Analitik filtre tutucu ve yedek parçaları
     • Basınçlı filtre tutucu ve yedek parçaları
     • Paslanmaz çelik filtre tutucu ve yedek parçaları
    • Polipropilen, Polistren
     • Sterifil aseptik sistem ve filtre tutucu
     • Swinnex filtre tutucu ve yedek parçaları
    • Diğer
     • Diğer filtre tutucular ve yedek parçaları
    • Manifoldlar
     • Manifold ve aksesuarları, filtre tutucular için
     • Örnekleyici manifoldu
   • Ön Filtreleme / Diğer Ürün ve Aksesuarlar
    • Tartım Kağıtları
    • Cam Pamuğu
    • Ön Filtreler, Net filtreler
     • Polipropilen
      • PP Ön Filtreler
      • PP Net Filtreler
     • Naylon
      • Naylon net filtreler
     • Fiberglas/Kuvars
      • Fiberglas önfiltre, bağlayıcı ajanlı
      • Fiberglas önfiltre, önfiltre, bağlayıcı ajansız
      • Kuvars Fiber önfiltre
    • Bağlantı Elemanları ve Adaptörler
     • Boru bağlantı adaptörü, yivli
     • Adaptörler, diğer
     • Diğer bağlantı elemanları
     • Tüp adaptör, 1/4 inç NPTM to 1/4inç
     • Tüp standı
    • Solvent Dispenseri
     • Solvent filtreleme dispenseri ve aksesuarları
     • Solvent Dispenseri
    • Pensetler, Pedler, Erlenler vd
     • Emici pedler
     • Penset, paslanmaz çelik
     • Vakum şişesi
     • Nuche erleni
     • Klamp, diğer
    • Örnekleme Kapsülleri, Pipet Uçları
     • ZipTip® Pipet Ucu
     • Örnekleme kapsülü, metal analizi için
    • Monitörler, Çalkalayıcılar
     • Aerosol analiz monitörü
     • Sıvı Kontaminasyon Monitörü
     • Çalkalayıcı
    • Test Kitleri
     • Sıvı örnekleme kiti
     • Bütünlük test cihazı
     • Endüstriyel onarım test kiti ve yedek parçaları
    • Soğutucular
    • Huniler
     • Cam
     • Plastik
     • Ayırma Hunisi
      • Konik
       • Cam Musluklu
       • Teflon Musluklu
      • Squibb Modeli
       • Cam Musluklu
       • Teflon Musluklu
  • Erlenmayerler / Beherler
   • Erlenmayerler
    • Cam
     • Dar Boyunlu
     • Geniş Boyunlu
     • Şilifli
     • Nuche Erleni (Filtrasyon Erleni)
    • Plastik
     • Mat
     • Şeffaf
     • Hücre Kültürü için
   • Beherler
    • Beher, Cam
     • Kısa Form
     • Uzun Form
    • Beher, Plastik
     • Mat
     • Şeffaf
     • Kulplu Beher
    • Beher, Teflon
    • Beher, Kulplu
    • Beher Maşası
  • Volümetrik Malzemeler
   • Balon
    • Cam
     • Dibi Yuvarlak
     • Dibi Düz
    • Teflon
    • Taban, Balon için, PP
   • Sedimantasyon Hunisi
    • Cam
    • Plastik SAN
    • Stand
   • Balon Joje
    • Cam
     • A Kalite - Grup Sertifikalı
    • Plastik
    • Teflon
   • Mezür
    • Cam
     • A Kalite - Grup Sertifikalı
    • Plastik
   • Büret
    • Büret, Cam
     • Mohr Modeli
     • Schiling Modeli
     • Pellet Modeli
     • Mikrobüret, Bang Modeli
    • Büret Tabanı
    • Rezervuar Şişesi, Cam
  • Şişeler ve Bidonlar
   • Cam
    • Payreks, Otoklavlanabilir, Mavi Kapaklı
    • Payreks, Otoklavlanabilir, Kırmızı Kapaklı
    • Çözelti için, Şilif Cam Kapaklı
     • Dar Boyunlu
     • Geniş Boyunlu
    • Çözelti için, Şilif Cam Kapaklı, Yuvarlak Hatlı
     • Dar Boyunlu
     • Geniş Boyunlu
    • Soda lime, Kapaklı
     • Şeffaf
      • Dar Boyunlu
      • Geniş Boyunlu
     • Amber
      • Dar Boyunlu
      • Geniş Boyunlu
    • Dispenser için, Amber Renkli
    • Damlalıklı Şİşe
   • Plastik
    • LDPE, Silindirik, Sızdırmaz Kapaklı
     • Dar Boyunlu
     • Geniş Boyunlu
    • HDPE, Kare, Sızdırmaz Kapaklı
    • PP, Çözelti için, Şilif Kapaklı
    • PP, Sızdırmaz Kapaklı
    • HDPE, Sızdırmaz Kapaklı
    • LDPE, Kapaksız
    • HDPE, Güvenli Kilit Kapaklı
    • Kapak, Vidalı, LDPE
    • PVC
   • Teflon
    • PTFE
    • PFA
    • FEP
   • Kavanoz
   • Bidon
   • Kova
  • Buharlaştırma / Kurutma / Parçalama
   • Saat Camı
   • Buharlaştırma Kabı
   • Kristalizasyon Kabı
   • Desikatörler ve Krozeler
    • Desikatör
     • Cam, Disksiz, Plastik Tutacaklı
     • Plastik PC-PP, Vakum için
     • Disk, Porselen, Desikatör için
    • Kroze
     • Kroze, Porselen
     • Kapsül, Porselen
     • Gooch Kroze
   • Havan / Havaneli
    • Porselen
     • Havan
     • Havaneli
    • Cam, Havaneli ile Birlikte
    • Plastik MF
  • Manyetik Balıklar ve Tutucuları,bagetler
   • Manyetik Balık
    • Standart
    • Halkalı
    • Üçgen Kesitli
    • (+) Şeklinde
    • 4 Başlı
    • 2 Uçlu
    • Yuvarlak (iki yüzü
    • Oval
    • Top Şeklinde
   • Manyetik Balık Yakalıyıcısı
   • Karıştırma Çubuğu
   • Karıştırıcı Şaft
  • Tıpalar / Hortumlar ve Hortum / Boru Bağlantıları
   • Tıpa
    • Şilif için
    • Kauçuk
     • Standart
     • Spiral
     • Altı Oyuk
     • Butirometre için
     • Çift Taraflı
   • Hortum
    • Kırmızı Doğal Kauçuk
    • Teflon PTFE
    • Perbunan
    • Silikon
    • Viton FPM
    • PVC
    • Polietilen
    • Lateks
    • Emniyetli Gaz için
    • Bütil
    • Neopren
   • Hortum / Boru Bağlantıları, Musluklar ve Adaptörler
    • Hortum Bağlantısı
     • Teflon PTFE
     • Plastik, Musluklu
     • Teflon PTFE, Musluklu
    • Boru Bağlantısı
     • Teflon PTFE
     • Teflon PTFE, Musluklu
    • Klips, Şilif Bağlantısı için
    • Adaptör
     • Teflon PTFE
    • Conta
     • Teflon PTFE
     • Kauçuk
  • Diğer Laboratuvar Sarf Malzemeleri
   • Tartım Kabı
    • Cam
    • Plastik
   • Cam Boncuk
   • Su Trompu, Plastik PP, Yüksek Vakum için
   • Akış İndikatörü, Plastik SAN, Pedallı
   • Asit Pompası, Plastik PE
   • Filtre (Şilif) Halkası, Yivli
   • Filtrasyon için Konik Halka
   • Şişe Temizleyicisi, Miyar Şişesi için Dibi Yuvarlak
   • Temizleme Uçları, Kauçuk
   • Bunzen Beki
   • Amyant Tel
   • Üç Ayak, Çinko Kaplama
   • Kobalt Camı
   • Pipet Kutusu, Plastik PP
   • Kapaklı Kutu, Plastik PP
   • Tepsi
    • Plastik, PP
    • Plastik, HDPE
   • Dondurucu Kabı, Plastik PP, 3’lü Set
   • Taşıma Kabı, Plastik HDPE
   • Saklama Kutusu, Plastik PP, Üst Üste Konulabilir
   • Pipet Standı, Plastik PP
   • Kurutma Standı, Plastik
   • Tabure, Plastik PP, Çekmeceli
   • Etiket
   • Fırça
   • Pensetler
    • Plastik
    • Teflon
     • Sivri uçlu
     • Köşeli
    • Çelik
     • Paslanmaz Çelik
     • Antimanyetik, Pimli
     • Antimanyetik, Pimsiz
     • Antimanyetik, Anatomik
   • Bagetler / Spatüller
    • Baget
     • Cam
     • Plastik
    • Spatül
     • Plastik
     • Kauçuk
     • Paslanmaz Çelik 18/8
      • Spatül/Kaşık
      • Mikro Spatül/Kaşık
      • Mikro Çift Taraflı Spatül
      • Çift Taraflı Spatül
      • Oluklu Spatül
      • Kaşık
    • Kepçe
    • Ölçülü Kaşık
 • Enstrumental Analiz
  • Kromatografi
   • Analitik HPLC
    • Düzensiz Silika Jel, LiChrosorb®
    • Kiral Sabit Fazlar, ChiraDex®
     • ChiraDex®
     • ChiraSep® DNBPG
     • ChiraSpher® NT
    • Küresel Alüminyum Partiküller, Aluspher®
    • Küresel Yapılı Silika Jel, LiChrospher® / Superspher®
     • LiChrospher® HPLC Kolonlar ve Sorbentler
      • LiChrospher® 100 CN
      • LiChrospher® 100 DIOL
      • LiChrospher® 100 NH2
      • LiChrospher® PAH
      • LiChrospher® 60 RP-Select B
      • LiChrospher® 100 RP-8 ve RP-8 Endcapped Modifikasyonlu
      • LiChrospher® 100 RP-18 ve RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
      • LiChrospher® Si 60 ve Si 100
      • LiChrospher® WP 300 RP-18
     • Superspher® HPLC Kolonlar
    • Tek Parça Polimer Silika Jel, Chromolith®
     • Chromolith® CapRod®
     • Chromolith® Monolitik Formu, Kullanıma hazır
      • Chromolith® Kolon Bağlayıcı
      • Chromolith® Koruma kartuşları ve Kartuş Kiti
      • Chromolith® RP-8 Endcapped Modifikasyonlu
      • Chromolith® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
      • Chromolith® Si
      • Chromolith® Diğer
     • Chromolith® SemiPrep
    • Özel Dolgular
    • Özel Ürünler, Kartuş Sabitleyiciler ve Aksesuarlar
     • EcoCART® 125-3 Cam Kartuşlar
     • HPLC için LiChroTest® Standart Numuneler
     • Kartuş - LiChroCART®
     • Kullanıma Hazır Kolon - Hibar® RT
     • LiChroCART® Kartuşlar için manu-CART® Kartuş Sabitleyici
     • Özel Ürünler ve Yardımcılar
    • USP Spesifikasyonları için Kolonlar
     • L1 Oktadekilsilan, Porlu Silikaya ya da Seramik Mikro Pariküllere Kimyasal olarak Bağlı
      • Chromolith® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
      • LiChrosorb® RP-18 (5 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 10 µm
      • LiChrospher® RP-18 (5 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 10 µm
      • LiChrospher® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu (5 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 10 µm
      • Purospher® RP-18 (5 µm)
      • Purospher® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu (5 µm)
      • Purospher® STAR RP-18 Endcapped Modifikasyonlu (3 µm)
      • Purospher® STAR RP-8 Endcapped Modifikasyonlu (5 µm)
      • Superspher® RP-18 / RP-18 Endcapped Modifikasyonlu (4 µm)
       • Superspher® RP-18
       • Superspher® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
     • L7 Oktilsilan, Porlu Silikaya Kimyasal olarak Bağlı
      • Chromolith® RP-8 Endcapped Modifikasyonlu
      • LiChrosorb® RP-8 (5 µm / 7 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 7 µm
       • 10 µm
      • LiChrospher® RP-8 (5 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 10 µm
      • LiChrospher® RP-Select B (5 µm / 10 µm)
       • 5 µm
       • 10 µm
      • Purospher® STAR RP-8 Endcapped Modifikasyonlu (3 µm / 5 µm)
       • 3 µm
       • 5 µm
      • Superspher® 60 RP-8 (4 µm)
      • Superspher® 60 RP-8 Endcapped Modifikasyonlu (4 µm)
      • Superspher® 60 RP-Select B (4 µm)
     • L3 Porlu Silika Partiküller
      • Chromolith® Si
      • LiChrosorb® Si 60 (10 µm)
      • LiChrosorb® Si 60 (5 µm)
      • LiChrospher® Si 100
      • LiChrospher® Si 60 (5 µm)
      • LiChrospher® Si 60 (10 µm)
      • Purospher® STAR Si (5 µm)
      • Superspher® Si 60 (4 µm)
     • Porlu Silika Partiküllere Bağlı L45 Beta Siklodekstrin
      • ChiraDex® (5 µm)
     • Porlu Silika Üzerinde L8 Aminopropil Silan Gruplar
      • LiChrospher® NH2 (10 µm)
      • Purospher® STAR NH2 (5 µm)
     • Porlu Silikaya Bağlı L10 Siyano Gruplar
      • LiChrospher® CN (10 µm)
      • LiChrospher® CN (5 µm)
     • Silikaya Kimyasal Olarak Bağlı L20 Dihidroksipropan Gruplar
      • LiChrospher® Diol (5 µm)
    • Yüksek Saflıkta Silica Jel, Purospher®
     • Purospher® RP-18
     • Purospher® RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
     • Purospher® RP-18 HC
     • Purospher® STAR RP-18 Endcapped Modifikasyonlu
     • Purospher® STAR RP-8 Endcapped Modifikasyonlu
     • Purospher® STAR RP-18 Endcapped Modifikasyonlu UHPLC Kolonları
     • Purospher® STAR Silika ve Amino-faz
    • ZIC®-HILIC Kolonlar, Sequant™
     • Sequant™ ZIC®-pHILIC Polymerik
      • Sequant™ ZIC®-pHILIC Koruyucu Kolonlar ve Kitleri
      • Sequant™ ZIC®-pHILIC Polimerik Analitik PEEK Kolonlar
     • Sequant™ ZIC®-HILIC
      • Sequant™ ZIC®-HILIC Analitik PEEK Kolonlar
      • Sequant™ ZIC®-HILIC Koruyucu Kolonlar ve Kitleri
      • Sequant™ ZIC®-HILIC Nano, Kapiler & Mikro Delikli Kolonlar
      • Sequant™ ZIC®-HILIC Yarı-Preparatif Kolonlar
     • Diğer
   • Biyokromatografi
    • HIC Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
    • İyon Değişimi Kromatografisi
     • Kuvvetli Asit Katyonu Değiştirici
     • Kuvvetli Bazik Anyonu Değiştirici
     • Zayıf Asit Katyonu Değiştirici
     • Zayıf Bazik Anyonu Değiştirici
     • Diğer
    • Metal Şelat Afinite Kromatografisi
    • Kullanıma Hazır Kolonlar ve HTS Cihazlar
   • Elektroforez
    • Boyalar ve Renklendiriciler
    • Jel Besiyerleri ve Reaktifler
    • Tampon ve Deterjanlar
   • Gaz Kromatografisi
    • Dolgu Kolonlar için Sorbentler
     • GC kolonları için sıvı durgun faz
     • Sorbentler
    • Referans Maddeler
    • Türevlendirme Reaktifleri
     • Açilleme Reaktifleri
     • Sililleme Reaktifleri
    • Gaz Kromatografisi Solventleri
     • Gaz Kromatografi için Solventler, SupraSolv®
     • Headspace Gaz Kromatografi için Solventler, SupraSolv®
     • Organik Eser Madde Analizi için Solventler, UniSolv®
   • İnce Tabaka Kromatografisi
    • Aksesuarlar
    • İnce Tabaka Plaka (TLC)
     • Aluminyum Oksit Plakalar (TLC)
     • Karma Tabaka Plakalar (TLC)
     • Silika TLC Plakalar (TLC)
     • TLC için Hareketli Fazlar
      • Analiz için EMSURE® Solventler
      • Sıvı Kromatografi için Solventler, LiChrosolv®
     • TLC Plakalarının Hazırlanması için Sorbentler
    • Peptit Analizi için Plakalar
    • Preparatif Tabaka Plakaları (PLC)
    • TLC ve HPTLC
     • Çok Formatlı Plakalar (TLC ve HPTLC)
     • CN-, Diol-, NH2- Modifiye Silika Plakalar (TLC ve HPTLC)
     • GLP Plakalar (TLC ve HPTLC)
     • Küresel Partiküller İçeren LiChrospher® HPTLC Plakaları
     • RP-modifiye Silika Plakalar (TLC ve HPTLC)
     • Selüloz Plakalar (TLC ve HPLC)
     • Yoğunlaştırıcı Zon Plakalar (TLC, HPTLC ve PLC)
    • Ultra İnce Monolitik Silika Plaka (UTLC)
    • Yüksek Performanslı İnce Tabaka Plaka (HPTLC)
     • HPTLC Yüksek Saflık Plakası
     • Yüksek Performans Silika Plakalar (HPTLC)
   • İyon Kromatografisi
    • CARS™ Sürekli Anyon Rejenerasyon Sistemi
    • Çok Elementli Standartlar Anyonik
    • Tek Katyonlu/Anyonlu Standartlar
   • Kromatografi için Hareketli Fazlar
    • İyon Çifti Kromatografisi için LiChropur® Reaktifler
     • Tamponlar
     • Diğer
    • Preparatif Kromatografi için Solventler
    • Sıvı Kromatografi için Solventler, LiChrosolv®
   • Kromatografi için Numune Hazırlama
    • Katı-Faz Ekstraksiyonu
     • LiChrolut® SPE
     • LiChrolut® Ekstraksiyon Birimi ve Kurutma Aksesuarı
    • LiChrospher® ADS
    • Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu
     • EXtrelut® NT Aksesuarları
     • EXtrelut® NT1, EXtrelut® NT3 ve EXtrelut® NT20
     • EXtrelut® NT Tekrar Doldurulabilir Ambalajlar ve Dökme Malzemeler
   • Preparatif Sıvı Kromatografisi Sorbentleri ve Kolonları
    • Chromolith® Prep Si
    • Hibar® Pre-Packed Kolonlar "Kullanıma hazır" (250 - 25 mm)
    • LiChroprep®, Dolgu Malzemesi
    • LiChrospher®, Küresel Silika Taşıyıcı
    • PharmPrep®, Küresel Silika Jel
    • Preparatif Kromatografi için Aluminyum Oksit
    • Preparatif Kromatografi için Standardize Edilmiş Silika Jeller
    • Diğer Sorbentler, Ters Faz Silika Jel
     • Florisil® Dolgu Malzemeleri
     • Selüloz Dolgu Malzemeleri
     • Ters Faz Silika Jel
   • Vialler ve Aksesuarlar
    • Vida Boyunlu, ND8
     • Vial, Vidalı Boyunlu
     • Mikro-İnsert
     • Kapaklar, PP
      • Doğal Kauçuk / TEF, Kırmızı Kauçuk / PTFE ve Butil / PTFE Contalı
      • Silikon/PTFE Contalı
     • Septa 8mm
     • PP, Vida Kapaklar ND8
    • Kısa Boyunlu, ND9
     • Vial, Kısa Boyunlu
     • Mikro-İnsert
     • Silanlanmış Ürünler
     • Plastik Vial ND9 ve Plastik Mikro-Vial ND9
     • Kapaklar, PP
      • 6 mm Orta Delikli Şeffaf Kapak
      • Mavi Kapak
       • 6 mm Orta Delikli Mavi Kapak
       • Üstü Kapalı Mavi Kapak, Deliksiz
      • 6 mm Orta Delikli, Kırmızı Kapak
      • 6 mm Orta Delikli, Yeşil Kapak
      • 6 mm Orta Delikli, Sarı Kapak
      • 6 mm Orta Delikli, Manyetik Kısa Boyun Kapak
      • 9 mm Kısa Boyunlu MS Kapak
      • UltraBond Kapak ND9
     • 9 mm Septa Kısa Boyunlu Kapak için
    • Vida Boyunlu, ND10
     • Vial, Vidalı Boyunlu
     • PP Vida Kapaklar, Contalı, ND10
     • Septa 10 mm
     • PP Vida Kapak, ND10
    • Kıvrım Boyun, ND11
     • Vial, Kıvrım Boyunlu ve Uygun Mikro-İnsert
     • Mikro-Vial Kıvrım Boyun ND11
     • Diğer Kıvrım Boyunlu Vialler ND11
     • Alüminyum Kıvrım Kapaklar ND11
      • Natural Kauçuk / TEF Kapaklar
      • Kırmızı Kauçuk / PTFE Kapaklar
      • Silikon / PTFE Kapaklar
      • Diğer Alüminyum Kıvrım Kapaklar
     • Manyetik Kıvrım Kapaklar ND11
     • Kıvrım Boyunlu ND11 için Diğer Kombinasyon Kapakları
     • Septa 11 mm
    • Snap Ring (Tırnaklı), ND11
     • Vial, Snap Ring ve Uygun Mikro İnsert
     • Mikro-Vial Snap Ring ND11
     • PE Snap Ring Kapaklar ND11
      • Şeffaf Kapak, Sert yada Yumuşak Versiyon
      • Mavi Kapak, Sert yada Yumuşak Versiyon
      • Kırmızı Kapak, Sert Versiyon
      • Yeşil Kapak, Sert Versiyon
      • Sarı Kapak, Sert Versiyon
      • Pembe Kapak, Sert Versiyon
    • Plastik Vial ND9 ve Plastik Mikro-Vial ND9 + ND11
     • Plastik Vial ND9 ve Plastik Mikro-Vial ND9 + ND11
     • Plastik Vial ND9 ve Plastik Mikro Vial ND9 + ND11 için Kapak
    • Vida Boyunlu, ND13
     • Vida Boyun Vial ND13 ve Uygun Mikro - İnsert
     • PP Vida Kapak ND13
     • Septa 12 mm
     • PP Vidalı Kapak ND13
    • Shell Vials
     • 1 ml, 4 ml Vial ve Uygun Olan Mikro-İnsertler
     • 2 ml Vial ve Uygun Olan Mikro-İnsertler
    • Headspace ND20 (ND18)
     • Headspace-Vial ND20 + ND18
     • Diğer Kıvrım Boyunlu Vialler ND20 + Vida Boyunlu Vialler ND20
     • Alüminyum Kıvrım Kapaklar, Contalı ND20
      • Butyl Contalı
      • Butyl/Ptfe Contalı (tamamı PTFE ile lamine edilmiş)
      • Pharma-Fix Contalı (Butyl/PTFE)
      • Silikon/PTFE Contalı (Tamamı PTFE ile lamine edilmiş)
      • Silikon/Alüminyum Folyolu Contalar
      • Manyetik Conta (CTC SPME-Vial 20 09 1222 için)
     • Septa/Tıpa 20 mm
     • Diğer Uyumlu Contalar
      • Diğer Headspace Boyunlu / Kıvrım Boyunlu Contalar ND20
      • Septa 19,5 mm
      • PE Kapak 22 mm
     • Manyetik Üniversal Vidalı Contalar ND18
      • Hassas Dişli Vialler 18 09 1310, 18 09 1306, 18 09 1307, 18 09 1311 vb için
      • Septa 17,5 mm
     • PP Vidalı Contalar ND 18
      • PP Vidalı Contalar ND 18, 18 09 0864 için
      • Septa 16 mm
      • PP Vida Kapaklar ND18
    • Snap Cap Vial ND18+ND22
     • Snap Cap Vial ND18+ND22 ve Kapakları
    • Vida Boyunlu, ND24 (EPA)
     • Vida Boyunlu Vial, ND24 (EPA)
     • PP, Contalı Vida Kapak ND24
      • PP, Contalı Vida Kapak ND24 (Monte Edilmiş)
      • UltraBond Kapak ND24
      • Septa 22 mm
      • PP Vida Kapak, ND24
      • Özel Olarak Monte Edilmiş EPA Vial ile Contalı Kapak ND24
    • Plastik Disposable Şırınga HPLC Sertifikalı (Luer Lock ve Luer Slip)
     • Plastik Disposable Şırınga, Luer Lock
     • Plastik Disposable Şırınga, Luer Slip
    • GC Enjeksiyon Port için Septa
    • GC Kapiller Konnektör
    • Vial Kapatma ve Açma Aleti
     • Manuel Vial Kapatıcı
     • Manuel Vial Açıcı
     • Temiz Odalar için Paslanmaz Çelik
      • Manuel Vial Kapatıcı
      • Manuel Vial Açıcı
     • Pnömatik Kapatma ve Açma Aleti
      • Cihaz
      • Kapatıcı
      • Açıcı
    • Vial için Rack ve Saklama Kutusu
     • Rack
     • Saklama Kutusu
      • 1,5 ml Vial için
      • 4 ml Vial için
      • 5, 10, 20 ml Vial için
      • 20, 30, 40 ml Vial için
  • Spektroskopi
   • Atomik Spektroskopi
    • AAS Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
     • AAS için Yardımcı Reaktifler
      • Alevli AAS için Spektroskopik Tamponlar
      • Atomik Spektroskopi için Yüksek Saflıkta Tuzlar Suprapur®
      • Cıva Tayini
      • Matriks Modifikörleri
     • AAS Standartları, Kullanıma hazır
     • AAS Standartları Titrisol
     • Suprapur® Reaktifleri
     • Ultrapur® Reaktifleri
     • Yağda Çözünmüş Standartlar
      • Çok Elementli Standartlar, Yağda Çözünmüş Kalibrasyon Standartları
      • Tek Elementli Standartlar, Yağda Çözünmüş
      • Yardımcılar
    • ICP-MS İndüktif Olarak Çiftleşmiş Plazma / Kütle Spektroskopisi
     • ICP Çok Elementli Standartlar
      • ICP/MS Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Kütle Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Optimizasyon Çözeltisi
      • ICP/MS Plazma Kurulum Çözeltisi
     • ICP Tek Elementli Standartlar
      • ICP Standartları 10 mg/l
      • ICP Tek Elementli Standartlar, 10000 mg/l
      • ICP Tek Elementli Standartlar, 1000 mg/l
     • Suprapur® Reaktifleri
     • Ultrapur® Reaktifleri
    • ICP-OES İndüktif Olarak Çiftleşmiş Plazma / Optik Emisyon Spektroskopisi
     • ICP Çok Elementli Standartlar
      • Dalgaboyu Kalibrasyonu Standartları
      • Grafit Fırınlı AAS Standartları
      • ICP/MS Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Kütle Kalibrasyon Standartları
      • ICP/MS Optimizasyon Çözeltisi
      • ICP/MS Plazma Kurulum Çözeltisi
      • ICP Kalibrasyon Standartları
      • Katyonik Kromatografi Standartları
     • ICP Tek Elementli Standartlar
     • Suprapur® Reaktifleri
     • Ultrapur® Reaktifleri
   • NMR Spektroskopisi ve Dötero Solventler
   • Spektroskopi için Solventler, Uvasol®
   • UV/VIS Spektroskopisi
    • Spektroskopi için Solventler, Uvasol®
    • UV/VIS Spektrometreler
    • UV/VIS Standartları
   • X-ray Floresans Spektroskopisi
    • Çözme için Reaktifler
    • Numune Füzyonu için Reaktifler
    • Öğütme ve Tablet Yapma için Reaktifler
  • Elektroanalitik
 • Laboratuvar Cihazları
  • Genel Lab Cihazları
   • Çalar Saatler
    • Mekanik Çalar Saat
    • Dijital Çalar Saat
   • Kronometreler
    • Mekanik Kronometre
    • Dijital Kronometre
   • Koloni Sayıcı, El Tipi
   • Hücre Sayıcı, Dijital
   • Karıştırıcılar / Çalkalayıcılar
    • Test Tüpü Çalkalayıcısı
    • Dönen Silindir Mikser (Swivel Roller)
    • Manyetik Karıştırıcı
    • Çalkalayıcı
   • Saf Su Cihazları
    • Saf ve Ultra Saf Su Cihazı, Direct-Q® 3, 5, 8 / Direct-Q® 3, 5, 8 UV
    • Saf ve Ultra Saf Su Cihazı, Milli-Q® Integral 3, 5, 10, 15
   • Stomacher ve Aksesuarları
    • Stomacher Aksesuarları
     • Otoklav için deodorant, Anabac®
  • Ölçüm Cihazları
   • Nem / Sıcaklık / Basınç / Yoğunluk Ölçerler
    • HACCP Renk Kodlu Termometreler
    • Çok Amaçlı Dijital Termometreler
    • Özel Amaçlı Dijital Termometreler
    • Fırınlar için Termometreler
    • Döner Problu Termometreler
    • Dondurucu & Buzdolabı için Termometreler
    • Refraktometre, El Tipi
    • Refraktometre, Dijital
    • Infra-Red Termometre
    • pH-Metreler
    • İç&Dış Ortam Ölçüm Cihazları
    • Cam Termometre / Alkolmetre / Hidrometre
     • Termometre
     • Alkolmetre
     • Hidrometre
    • Sıcaklık / Nem Kaydediciler (Data Logger)
    • İletkenlik Ölçüm Cihazları
    • Multiparametre Ölçüm Cihazları
    • pH ve ORP Elektrodları
    • Termometre, Azami Asgari (max-min)
   • Süt ve Su ölçüm Cihazları
 • Laboratuvar ve İş Güvenliği
  • Eğitim / Danışmanlık Hizmetlerimiz
   • Eğitim Hizmetlerimiz
   • Danışmanlık Hizmetlerimiz
  • Güvenlik ve Korunma
   • Absorban Maddeler
    • Chemizorb®
    • Chemizorb® Cıva (Hg)
   • Tezgah Koruyucular
   • Güvenlik Sembollü Şişe Etiketleri, Scriptosure®
   • Dezenfektanlar
    • Yüzey dezenfektanları
    • Antimikrobiyal Sıvı Sabun
    • El Dezenfektanı
    • Cilt Koruma, Temizleme ve Bakım Ürünleri
   • Yüksek Performans Silme Bezleri, DuPontTM Sontara®
   • Bezler
   • Extran® Temizlik Uygulamaları
    • Manuel Kullanım için Extran® Temizleyiciler
    • Bulaşık Makinaları için Extran® Temizleyiciler
    • Özellikle İnatçı Durumlar için
   • Atık/Depolama/Taşıma Kapları ve Poşetler
    • Tıbbi Atık Kapları
    • Enjektör ve Uçları için Atık Kutusu
    • Kimyasal Atık Kapları ve Toplama Hunileri
    • Yanıcı/Parlayıcı Kimyasallar İçin Güvenli Atık Kapları, Çelik
    • BIOHAZARD-Biyolojik Tehlike Sembollü Atık Poşeti
    • Atık Poşeti
     • PP, Mat, 134°C’ye kadar dayanıklı, kalınlığı: 0,05 mm
     • PP, Mat, 121°C’ye kadar dayanıklı, kalınlığı: 0,05 mm
     • Atık Poşetleri için Rack
    • DocuCARE® Biyolojik Numuneler için Taşıma Poşeti
    • Kırık Camlar için Atık Kutusu
    • Radyasyon Korumalı Atık Kutusu
    • Depolama ve Taşıma Kapları
     • UN Onaylı Varil
     • UN Onaylı HDPE Endüstriyel Plastik Bidon
     • HDPE Şişe, Dar Boyunlu
     • UN Onaylı, HDPE Geniş Boyunlu Şişe
     • UN Onaylı, HDPE Dar Boyunlu Şişe
     • HDPE Geniş Boyunlu Konteyner
     • Yuvarlak Şişe, COEX
   • Güvenli Şişelerde Asitler (Dağılmaz kırılmaz)
   • Mikro Fiber Temizleme Sistemi
   • Temizlik, Dezenfeksiyon ve Kurutma Ekipmanları
    • Ultrasonik Banyolar
    • Kurutma Ekipmanları
   • Güvenli Şişe ve Aksesurlar
   • Taşıma ve Depolama Ürünleri
   • Laboratuvar Tezgahları ve Laboratuvar Mobilyası
    • Hassas Terazi Masaları
    • Laboratuar Sandalyesi
    • Laboratuar Tabureleri
    • Merdiven
   • Exproof Aydınlatma Aparatları
    • El Fenerleri
    • Projektörler
    • Geçici Aydınlatma Sistemleri
   • Radyoaktif Koruma İçin Saklama Kutuları ve Siperler
    • Radyasyon Korumalı Atık Kutusu
    • Radyasyon Koruma Siperi
    • Radyasyon Koruma Rakı
   • Kaydırmaz Bantlar ve Alan İşaretleme
   • Paspaslar
   • Ortam Takip ve Güvenlik Sistemleri
    • Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri
    • Gaz Ölçüm Cihazı
    • Organik Kimyasal Buharlarının Ölçümü için Yaka Kartları
  • Kişisel Güvenlik
   • El Koruma
    • Eldiven, Genel Kullanım
    • Eldiven, PE
    • Kimyasallara Dayanıklı Eldivenler
     • Nitril / Lateks Eldiven
     • Pamuk/polyester Astarlı, Nitril Kaplama
    • Yoğun Kimyasala Dayanıklı Eldivenler
    • Isıya Dayanıklı Eldiven
    • Eldiven, Lateks
     • Steril
     • Pudralı
     • Pudrasız
    • Eldiven, Vinil
     • Pudralı
     • Pudrasız
    • Eldiven, Nitril
     • Pudralı
     • Pudrasız
    • Parmak Koruyucu
    • Kriyo / Soğuğa Dayanıklı Eldiven
    • Kesilmeye Dirençli Eldiven
    • Diğer
    • İş Eldivenleri
    • Aksesuarlar
   • Göz / Yüz Koruma
    • Tam Koruma Gözlüğü
     • Genel Amaçlı
     • Asite Dayanıklı
    • Koruyucu Gözlük
     • Ayarlanabilir Saplı
     • Lüks Dizayn
     • Mikrometrik Ayarlama
     • Gözlük Üstü Kullanım için
     • Lazer Gözlüğü
     • Kaynakçı Gözlüğü
    • Göz Siperi
    • Yüz Siperi
    • Çenelikli Yüz Siperi
    • Aksesuarlar
   • Vücut Koruma
    • Ziyaretçi Önlüğü
    • Kimyasallara Dayanıklı Önlük
    • Tulum
    • Laboratuvar Önlüğü
    • Kriyojenik Önlük
    • Kolluk
    • İtfaiyeci Elbisesi
    • Elektrik Arkından Koruyucu Elbise
    • Reflektörlü Tişört
    • Fanila
   • Ayak Koruma
    • Galoş
    • Bot Koruyucu
    • Laboratuvar Terliği
    • Sandalet
    • Ayakkabı
    • Bot
   • Baş Koruma
    • Boneler
    • Baretler
   • Kulak Koruma
    • Tek Kullanımlık
    • Tekrar Kullanılabilir
   • Solunum Koruma
    • Tam / Yarım Yüz Maskeleri ve Filtreleri
    • Toz Maskesi
    • Medikal Maskeler
  • Acil / İlkyardım
   • Yıkama Üniteleri
    • Göz Duşu, Panolu
    • Duvar Tipi Göz Duşu
    • Kombine Göz ve Vücut Duşu
   • Yangın Battaniyesi
   • Acil Durum Kitleri
   • Bandaj
  • Cleanroom (Temiz Oda)
   • Kişisel Koruyucu Donanımlar
   • Ortam Koruma
Marka
Ambalaj
Sinonim