Gizlilik Politikası

 • USD32,2031 TL
 • EURO34,8717 TL
 • 24-05-2024 16:35:30

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Giriş

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. yaptığınız bildirimler gizliliğinizin korunmasına bağlıdır. Bu bildirimlerde, Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi korumak adına gerçekleştirdiğimiz adımlar ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Topladığımız  kişisel veriler, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığı ve bunları kullanımımızla ilgili sizin yaptığınız  seçimler anlatılmaktadır. Web sitelerimize erişmekle söz konusu bilgilerin toplanmasını ve bu gizlilik bildiriminde açıklanan kullanım biçimlerini kabul etmiş olursunuz.

Doğrudan sizden edindiğimiz bilgiler

Genel olarak Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. Web sitelerini herhangi bir kişisel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Bazı sayfalarda belirli bir hizmetin sunulması veya istediğiniz işlemin gerçekleştirilmesi için kişisel bilgilerinizi vermenizi isteyebiliriz. Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Adınız, unvanınız, şirket/organizasyon adı, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınız ve açık posta adresiniz gibi iletişim bilgileri;
 • Şirketiniz ve iş tanımınızla ilgili bilgiler;
 • E-posta pazarlama tercihleriniz;
 • Mali bilgileriniz (kredi kartı veya hesap bilgileri vs.. dahil olmak üzere);
 • Belirli teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarılabilmesi için ilgili ihracat kontrol yönetmeliklerine uygunluğunuza karar verebilmemize olanak sağlayan milliyet ve yaşadığınız ülke bilgileri gibi ;
 • Oturum açma ve teknik bilgiler gibi Web sitelerimizi kullanmanızı özelleştirmek ve kolaylaştırmak için yararlanılacak bilgiler;
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ve siparişlerinizle ilgili sorular ve;
 • gereksinimlerinize en uygun ürünleri ve hizmetleri belirlememize yardımcı olacak bilgiler;
 • Web sitelerimiz ile ilgili veya  genel olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında verebileceğiniz  öneri/eleştirileriniz.

Bu bilgileri vermeniz zorunlu değildir ancak bilgileri vermediğiniz durumlarda istemiş olduğunuz hizmeti sağlayamayabilir veya işlemi yapamayabiliriz.

Otomatik olarak toplanan bilgiler
   Görüntülediğiniz sayfalar, aktarılan bayt miktarı, tıkladığınız bağlantılar, eriştiğiniz malzemeler ve Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. sitelerinde gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi bilgilerin dahil olduğu sitelerimizi ziyaretinizle ilgili bilgiler tarafımızdan toplanmaktadır. Kullanıcı kimliğiyle girdiğiniz sitelerimizde ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olası ilginizi belirlemek üzere bu bilgileri kimliğinizle ilişkilendirebiliriz.
Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcı türünüz, yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, siteye erişim tarihi ve saati, sitemize hangi Web sitesinden eriştiğiniz ve tarayıcınızın ziyaret edilen her Web sitesine gönderdiği bazı standart bilgiler de toplanmaktadır. Bütün bu bilgiler kimliğinizle ilişkilendirilmez.

Bilgilerin kullanimi

Hizmetler ve işlemler : Kişisel bilgileriniz, Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. ürünleriyle ilgili bilgi verilmesi, satın alınan ürünlerin kaydedilmesi, ürün siparişlerinin karşılanması, garanti kapsamındaki tazminat taleplerinin işleme konulması, ürün el kitaplarının değiştirilmesi, müşteri hizmetleri isteklerinin yanıtlanması, Web sitelerimizin kullanımının kolaylaştırılması, vb. hizmetlerin sunulması veya işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.  ile olan ilişkilerinizde daha tutarlı davranışlar sergileyebilmemiz için Web sitelerimizden topladığımız bilgiler, diğer yöntemlerle topladığımız bilgilerle birleştirilebilir.

 

Web sitelerinin geliştirmesi: Kişisel bilgilerinizi, Web sitelerimiz ve Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. ürünleri veya hizmetleriyle ilgili geliştirmeler veya ayni bilgileri tekrar tekrar girmenizi önleyerek Web sitelerimizin kullanımını kolaylaştırmak ya da siteleri özel tercihlerinize ve ilgilerinize göre özelleştirmek için kullanabiliriz.

İletişim : Tarafınızdan izin almak kaydıyla, Web sitelerimizden topladığımız iletişim bilgilerinizi, Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek üzere kullanabiliriz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak tarafınızla iletişim kurmak amacıyla kullanılabilecek bilgiler toplanırken her zaman için bu tür iletişimi istememe seçeneğiniz bulunacaktır. Ayrıca, gönderdiğimiz her e-postada, bu tür iletişimi almayı durdurmanıza olanak sağlayan bir abonelik iptali bağlantısı da olacaktır. Aboneliği sonlandırmayı seçmeniz durumunda 10 iş günü içerisinde ilgili listeden çıkarılırsınız.

İş Başvurulari : İş başvurularınızda özgeçmişiniz gibi kendinizle ilgili bilgiler vermeniz gerekir. Bu tür bilgiler işe almayla ilgili olarak Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. ile denetimi altındaki alt ve yan kuruluşlarında değerlendirilir. Tarafınızdan aksi istenmedikçe bu bilgiler daha sonra da kullanılmak üzere saklanır.

Tanıtım bilgileri ve Web bilgi toplayıcılarının amacı

Tanıtım bilgileri, Web sitelerinin sabit diskinize ve tarayıcınızın belleğine kaydettiği küçük dosyalardır. Bu bilgiler, sitenin kaç kez ziyaret edildiğinin ve siteye gelen ziyaretçi sayısının izlenmesi, sitelerimizi ziyaret edenlerin kullanım davranışlarının belirlenerek analiz edilmesi (çevrimiçi reklamların etkileri de dahil olmak üzere)  gibi sağlanan bilgilerin ve Web sitelerimizle etkileşimde kullanışlı teknik bilgilerin depolanması amacıyla kullanılabilir. Oturum tanıtım bilgileri (tarayıcı oturumu kapandığında silinen tanıtım bilgileri) ve oturumun yönetimi için yararlı diğer bilgiler kullanıcı kimliğinizle profil öğelerinizin depolanması ve Web sitelerimizde dolaşımınızı kolaylaştırmak (özellikle bilgi aramalarınızla ve sipariş vermenizle ilgili olarak) amacıyla kullanılabilir. Tanıtım bilgilerini kabul veya reddedebilirsiniz. Birçok internet tarayıcısı otomatik olarak tanıtım bilgilerini kabul eder ancak tarayıcınızın ayarlarını tanıtım bilgilerini reddetmek veya bilgisayarınıza tanıtım bilgisi yerleştirildiğinde sizi uyarmak üzere değiştirebilirsiniz.

Tanıtım bilgilerini reddetmeyi seçerseniz Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. Web sitelerinin ve ziyaret ettiğiniz diğer sitelerin özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Sitelerimiz, bu sayfaları kaç kullanıcının ziyaret ettiğini saymamıza olanak sağlayan ve kimi zaman tek pikselli gif'ler olarak da adlandırılan, Web bilgi toplayıcıları adli elektronik görüntüler de içerebilir. Mesajlarımızın açılıp herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını belirlemek için tanıtıma yönelik e-posta mesajlarımızda veya Haber Bültenlerimizde de Web bilgi toplayıcıları olabilir.

Kişisel bilgilerinizin açıklanması

Aşağıda belirtilen durumlar dışında Web sitelerimiz üzerinden Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. sağladığınız kişisel bilgileriniz izniniz olmadan Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. ile denetimi altındaki alt ve yan kuruluşları dışındakilerle paylaşılmayacaktır.

Hizmet sağlayıcılara açıklanması : Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.kendi adına hizmet sağlamak üzere Web sitelerinin barındırılması, bilgilerin gönderilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Web sitelerinin analiz edilmesi gibi hizmetlerin verilmesi için diğer şirketlerle anlaşmalar yapar. Bu şirketlere kişisel bilgilerinizin yalnızca söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereksinim duydukları  öğeler verilir. Bu şirketlerin ve çalışanlarının kişisel bilgilerinizi başka amaçlar için kullanmaları yasaktır.

Dağıtımcılara açıklanması: İsteğinizi yanıtlamak için kişisel bilgilerinizi ürünlerimizi dağıtan şirketlerle paylaşabiliriz. Bu gibi durumlarda kişisel bilgilerinizin yalnızca isteğinizin gerçekleştirilmesi için gereken bilgileri verilir ve bu şirketlerle çalışanlarının kişisel bilgilerinizi başka amaçlar için kullanması yasaktır. isteğinizin yanıtlanması dışında pazarlama amaçları için bilgilerinizi dağıtımcılarla paylaşmak üzere sizin izninizi isteyebiliriz. Ancak, açık olarak onay vermediğiniz sürece bilgileriniz, bu tür pazarlama amaçları için paylaşılmaz.

İşlemlerle ilgili olarak açıklanması: Bazı işlemlerle ilgili olarak kişisel bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını, işlemin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan finansal şirketlere, devlet kurumlarına, nakliye şirketlerine veya posta hizmetlerine açıklayabiliriz.

Şirket satın almaları veya satılmalarıyla ilgili olarak açıklanması. Stratejik veya diğer iş nedenleriyle Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. kimi ülkelerde isletmeleri satma, satın alma, birleştirme veya yeniden düzenleme kararı aldığı durumlar olabilir. Bu tür işlemler, kişisel bilgilerinizin olası veya gerçek alıcılara açıklanmasını veya diğer satıcılardan alınmasını gerektirebilir. Bu tür işlemlerde söz konusu bilgilerin uygun biçimde korunmasının sağlanması Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin ilkelerdendir.

Diğer nedenlerle açıklanması Kişisel bilgiler yasaların gerektirdiği durumlarda ya da haklarımızın ve varlıklarımızın savunulması amacıyla istenilen yasal işlemleri gerçekleştirmek veya acil durumlarda herhangi bir kişinin kişisel güvenliğini korumak amacıyla yasal gereksinimlere uyma iyi niyetinin sonucunda açıklanabilir.

Güvenlik

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. kişisel bilgilerinizin korunması ilkesine bağlıdır. Kişisel bilgilerinizi izinsiz erişime, kullanmaya ya da açıklamaya karşı korumak üzere çeşitli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullanmaktayız. Örneğin, sağladığınız kişisel bilgiler, erişimin sınırlandırıldığı mekanlarda ve bilgisayar sistemlerinde depolanır. Sitelerimizden birinde oturum açtığınızda veya ticari bir işlem yaptığınızda, size veya şirketinize özgü erişim bilgilerinin Internet üzerinden iletimi amacıyla bilgilerin şifrelenmesi için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi bu endüstride standart olarak kabul edilen güvenlik teknolojileri kullanılır. Oturum açtığınız sitelerde parolanızın güvenliğinin sağlanması ve bu bilginin diğer kişilere açıklanmaması sizin sorumluluğunuzdadır. Oturum açtığınız sitede gezinirken veya ayni oturum açma mekanizmasını kullanan bir siteden diğerine giderken, makinenize yerleştirilen şifreli tanıtım bilgileriyle kimliğiniz doğrulanır.

Kişisel bilgilerinizin gözden geçirilmesi

Bazı durumlarda, Web sitelerimiz aracılığıyla verdiğiniz kişisel bilgileri, bu bilgileri sağladığınız sayfaya giderek gözden geçirebilir ve düzeltebilirsiniz. Her türlü durumda, Web sitelerimiz üzerinden toplanan kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve düzeltmek veya Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. bunları kullanmayı durdurmasını istemek içinBize Basvurun formunu doldurabilirsiniz. Kişisel bilgilerinize erişiminizi sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamak üzere bazı işlemler yapabiliriz. Posta adresinizdeki, telefon numaranızdaki veya e-posta adresinizdeki değişiklikleri tarafımıza bildirerek bilgilerinizin doğru olarak tutulması için bize yardımcı olabilirsiniz.

Kişisel bilgilerin uluslararası biçimde aktarımına izin verme

Web sitelerimizden elde edilen kişisel bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri''''nde veya Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.''''nin veya alt ve yan kuruluşlarının ya da temsilcilerinin bulunduğu diğer ülkelere gönderilebilir. Bu bilgileri orada depolayabilir veya işleyebiliriz. Her ne kadar bu ülkelerdeki kişisel bilgi koruyucu yasalar, yaşadığınız yerden farklılıklar gösterebilirse de, gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla olası her önlemi alacağız. Web sitelerimizi kullanarak ve bilgilerinizi sağlayarak, bilgilerin yaşadığınız ülkenin dışına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.

Çocuklarla ilgili bilgiler

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. bilerek çocuklardan bilgi toplamaz ve Web sitelerinin çocuklarla ilgili bilgiler toplamasını hedeflemez.

Diğer sitelere olan bağlantılar

Web sitelerimiz, Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. dağıtımcılarına, satış ortaklarına, profesyonel ve kamu kuruluşlarına ve yayımlarına ait diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Çevrimiçi eğitim programları barındıran, bakımlarını yapan ve çalıştıran üçüncü taraf tedarikçilere de bağlantımız vardır. Yalnızca uyguladığımız yüksek standartları paylaşan ve gizlilik ilkelerine saygı gösteren sitelere bağlantı oluşturmaya gayret ediyor olmamıza karşın söz konusu diğer sitelerin içeriği, güvenliği veya gerçekleştirdikleri gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

Bu gizlilik bildiriminin uygulanması

Bu bildirimle veya kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız varsa lütfen Bize Başvurun. Sorununuzla hemen ilgilenip tatmin edici bir çözüme ulaşmak için gayret göstereceğiz.

Bu gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. bazen bu gizlilik bildirimini güncelleyebilir. Bu yapıldığında gizlilik bildiriminin en üstündeki ve altındaki 'en son güncelleme" tarihi de değiştirilir. Kişisel bilgilerinizin toplanması sırasında bu gizlilik bildiriminde herhangi biçimde bulunmayan ve söz konusu bilgilerin paylaşımını veya kullanımını maddi olarak genişletip artıran güncellemeler için tarafınıza sağlanan kabul edip etmeme seçimiyle onayınız alınır.

Kullanım Koşulları  

 Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Kurallarının Kabulü  

 Bu Kullanım Kuralları, tüm Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. siteleri dahil olmak üzere, www.orlabmarket.com  adresinde bulunan Orlab Market web sitesi ve Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte 'Site" olarak anılacaktır ). Site, Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilmektedir. SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.  

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları''''nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları'na uyduğunuz sürece, Orlab Market kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.  

 İçerik ve Telif Hakkı Uyarısı  

 Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte 'İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. veya ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.  

 Bu Kullanım Kuralları'nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site'nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş. önceden açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez

 

Arkim Laboratuvar Malzemeleri Tic. A.Ş.

Tarih: 01.04.2013

Son Güncelleme Tarihi: 24.06.2013

Döviz kurları


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası. Kabul ediyorsanız siteye göz atmaya devam edin TAMAM